تولید 1300 تن گوشت قرمز در مازندران

تولید 1300 تن گوشت قرمز در مازندران
معاون بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی مازندران گفت: هزار و 370 تن گوشت قرمز مهرماه سالجاری در استان تولید شده است.
حسین نگهدار بعد از ظهر یکشنبه در جلسه مسئولان کشاورزی استان افزود: مازندران با داشتن بیش از 686 هزار و 9 واحد دامی اعم از گاو اصیل، بومی، دو رگ، گاومیش، گوسفند و بز در راستای تامین پروتئین مورد نیاز جامعه، یکی از قطب های مهم دامپروری کشور محسوب می شود.
معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی مازندران با بیان اینکه در استان مازندران بیش از شش هزار و 775 واحد دامداری صنعتی و کوچک روستایی فعال دارای پروانه بهره برداری وجود دارد، میزان تولیدات گوشت قرمز از یازده کشتارگاه مجاز استان مازندران در مهرماه سالجاری را بالغ بر هزار و 370 تن اعلام داشت.
وی افزود: این میزان گوشت قرمز از چهار هزار و 898 راس گاو و گوساله‌ پرواری با میانگین وزن لاشه 155 کیلوگرم و 12 هزار راس بز و بزغاله با میانگین وزن لاشه 16.3 کیلوگرم  و دو هزار و 236 راس گوسفند و بره پرواری با میانگین وزن لاشه 18.6 کیلوگرم استحصال می شود.
برداشت سویا از 1300 هکتار مزارع بابلسر
امیر خیراله پور مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بابلسر، با اشاره به اینکه عملیات برداشت محصول دانه روغنی سویا در سطح بالغ بر هزار و 300 هکتار از اراضی سویاکاری این شهرستان در حال انجام است، افزود: تاکنون در بیش از 900 هکتار از اراضی فوق برداشت سویا صورت گرفته است.
وی پیش بینی کرد: در سالجاری بیش از چهار هزار تن دانه روغنی از اراضی سویاکاری این شهرستان استحصال شود.
سلیمان حاتم نژاد مدیر جهاد کشاورزی شهرستان جویبار تصریح کرد: در راستای مواد 3 و 10 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی از سوی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان جویبار برابر دستورالعمل‌ های صادره و سیاست های سازمانی، افرادی که مبادرت به تغییر کاربری غیر مجاز کردند، پس از معرفی آنان به محاکم قضایی، احکام محکومیت مبنی بر قلع و قمع و تخریب بناهای احداثی غیر مجاز صادر شده است.

 
 
نظر خود را ثبت نمایید
  • موارد زیر جهت نمایش تایید نخواهد شد:
  • ۱- در متن شماره همراه و آدرس الکترونیکی درج شود
  • ۲ - در متن از جملات و الفاظ غیر عرف استفاده شود
  • ۳ - متن انگلیسی یا پینگلیش تایپ شود
Copyright © 2006 - 2020 ITPNews.com