تولید ۱۵۶ هزار تن گوشت مرغ در گلستان

تولید ۱۵۶ هزار تن گوشت مرغ در گلستان
معاون اموردام سازمان جهادکشاورزی استان گلستان گفت: استان گلستان پارسال با تولید ۱۵۶ هزار تن گوشت مرغ ،نزدیک به هشت درصد تولید کشور را در اختیار دارد و در جایگاه سوم تولید گوشت مرغ در کشور است.
رحمت سمیعی امروز در سومین جلسه کمیسیون کشاورزی استان گلستان اظهار کرد: مصرف سالانه گوشت مرغ مردم در سال 57 بیش از شش کیلوگرم بود که این میزان در سال 92 به 25 و نیم کیلوگرم رسیده است.
وی افزود: همچنین در تولید مرغ مادر نیز پارسال گلستان با تولید 28 هزار تنی با اختصاص 3 درصد تولید کشور رتبه دهم را کسب کرد.
سمیعی تصریح کرد: آمار سال های 84 تا 92 نشان می دهد که استان گلستان در بخش تولید گوشت مرغ 232 درصد و در جوجه ریزی 173 درصد رشد داشته است.
معاون اموردام سازمان جهادکشاورزی گلستان گفت:در سال 91 مرغداران گلستان بیش از 9 درصد از تولید مرغ سود دریافت میکردند که متاسفانه این میزان امسال به نزدیک 3 درصد رسیده است.
وی اظهار کرد: ایران با 2 درصد از سهم جهانی رتبه هفتم تولید مرغ دنیا را به خود اختصاص داده است.
معاون بهبود تولیدات گیهاهی جهاد کشاوری استان گلستان نیز در این جلسه گفت: چیزی که در ایران اتفاق می افتد را می توان داد و ستدهای منطقه ای دانست و نمی توان صادرات نامید چرا که صادرات باید مشخصات و علائمی داشته باشد که این داد و ستد ها ندارد.
رضاعلی جعفری افزود: استمرار ، مزیت نسبی، کیفیت و دائمی بودن بازار از مهم ترین شاخصه های صادارت است.
وی افزود: ما در ایران صادرات را برای تولید میخواهیم در حالی که باید تولید را برای صادرات بخواهیم تا به نتایج دلخواه برسیم.

 
 
نظر خود را ثبت نمایید
  • موارد زیر جهت نمایش تایید نخواهد شد:
  • ۱- در متن شماره همراه و آدرس الکترونیکی درج شود
  • ۲ - در متن از جملات و الفاظ غیر عرف استفاده شود
  • ۳ - متن انگلیسی یا پینگلیش تایپ شود
Copyright © 2006 - 2020 ITPNews.com