تولید گوشت مرغ در قزوین ۳۸ درصد افزایش یافت

تولید گوشت مرغ در قزوین ۳۸ درصد افزایش یافت
مدیرکل دامپزشکی استان قزوین از افزایش ۳۸درصدی تولید گوشت مرغ در قزوین طی سه سال اخیر خبر داد.
سید بهمن نقیبی به تشریح اقدامات اداره کل دامپزشکی استان قزوین در کشتارگاههای دام وطیور استان پرداخت و افزود: طی سالهای ۸۹ تا ۹۲ تعداد کشتار دام ۲۲۷هزار و۹۶۰ راس بود که این تعداد دام کشتار شده در سالهای ۹۲ تا ۹۵ با افزایش ۱۶ وشش دهم درصدی به ۲۶۵هزار و ۸۷۹ راس افزایش پیدا کرد.
مدیرکل دامپزشکی استان قزوین یادآور شد: همچنین وزن گوشت قرمز استحصال شده از این میزان کشتار به دلیل کاهش ۸وشش دهم درصدی در میزان لاشه های ضبطی با افزایش ۲۴ درصدی از ۱۸هزار و ۹۷۶ تن به ۲۳هزارو۶۲۲ تن رسید.
وی همچنین از افزایش میزان تولید و کاهش موارد ضبطی گوشت سفید در کشتارگاههای طیور استان خبر داد و تصریح کرد: در بازه زمان ۳ سال گذشته تعداد طیور کشتار شده در کشتارگاههای استان از افزایش ۵۱و هشت دهم درصدی برخوردار بوده است به نحوی که ۴۴میلیون ۳۲۹هزارو۱۸۳ قطعه مرغ از سال ۹۲ تا ۹۵در کشتارگاههای طیور استان کشتار شده ومیزان لاشه های ضبطی ۵ وهفت دهم درصد  کاهش داشته است.
نقیبی با ارائه تحلیلی، روند افزایش تولید و کاهش موارد ضبطی گوشت قرمز و سفید در کشتارگاههای دام وطیور  مثبت ارزیابی کرد و افزود : بازرسان و مسئولین فنی بهداشتی مستقر در کشتارگاههای استان با حضور مداوم وبازرسی های قبل و بعد از کشتار هرگونه بیماری در دام زنده و یا آلودگی احتمالی در لاشه ها بررسی کرده و موارد غیر طبیعی را از چرخه مصرف انسانی خارج می کنند و این کاهش موارد ضبط نشان از بهبود وضعیت بهداشت وکاهش مواردبیماریها در زمان پرورش دام وطیور در سطح استان است.

 
 
نظر خود را ثبت نمایید
  • موارد زیر جهت نمایش تایید نخواهد شد:
  • ۱- در متن شماره همراه و آدرس الکترونیکی درج شود
  • ۲ - در متن از جملات و الفاظ غیر عرف استفاده شود
  • ۳ - متن انگلیسی یا پینگلیش تایپ شود
Copyright © 2006 - 2021 ITPNews.com