تولید گوشت قرمز و شیر در استان بوشهر افزایش می یابد

تولید گوشت قرمز و شیر در استان بوشهر افزایش می یابد
مدیر امور دام سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر گفت: پارسال هشت هزار تن گوشت قرمز و 37هزار تن شیر در استان تولید شد که امسال تولید گوشت قرمز به میزان 200 تن و شیر نیز سه هزار و 500 تن افزایش می یابد.
روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر به نقل از محمد صادق یزدان شناس افزود: درزمان حاضر در استان بوشهر 186 واحد پروار بندی گوساله با ظرفیت 25 هزار راس، 57 واحد پرواربندی بره با ظرفیت 18 هزار راس و 13 واحد پرورش گاو شیری با ظرفیت 540 راس دارای پروانه بهره برداری هستند.
وی اضافه کرد: بیش از430 واحد پرواربندی روستایی با ظرفیت 42 هزار راس و سه هزار و 500 واحد پرورش گاو شیری روستایی با ظرفیت 14 هزار راس مولد، در استان بوشهر وجود دارد.
مدیر امور دام سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر گفت: همچنین این استان دارای سه هزار نفر شتر است که سالانه 90 تن گوشت شتر در استان تولید می شود.
وی یادآور شد: بخش عمده تولیدات دامی استان بوشهر مربوط به واحدهای روستایی است.
 
 
نظر خود را ثبت نمایید
  • موارد زیر جهت نمایش تایید نخواهد شد:
  • ۱- در متن شماره همراه و آدرس الکترونیکی درج شود
  • ۲ - در متن از جملات و الفاظ غیر عرف استفاده شود
  • ۳ - متن انگلیسی یا پینگلیش تایپ شود
Copyright © 2006 - 2020 ITPNews.com