تولید مرغ، بیش از نیاز کشور است

تولید مرغ، بیش از نیاز کشور است
تصویر:گوشت مرغ
دبیر انجمن ملی شرکت‌های زنجیره‌ای تولید گوشت مرغ گفت: باید آستانه تحمل مدیران و مردم را در مواجهه با نوسانات قیمتی بالا برد تا مرغ قیمت خود را پیدا کند.
علی صابری  دبیر انجمن ملی شرکت‌های زنجیره‌ای تولید گوشت مرغ در پاسخ به اینکه چرا قیمت مرغ در بازار به بیش از 14 هزار تومان رسیده است،  و قیمت 9800 تومانی کیلوگرم ستاد تنظیم بازار یا قیمت پیشنهادی 12 هزار تومانی تشکلهای مربوطه  رعایت نمیشود اظهار کرد: قیمت مرغ با وجود تعیین قیمت توسط دولت و پیشنهاد متفاوت مرغداران، نرخ آن توسط عرضه و تقاضا مشخص میشود؛ به طوری که در ماههای مختلفی از سال قیمت این محصول کمتر از نرخ های یاد شده بود و برخی از مواقع نیز بالاتر از این نرخ ها است.
وی افزود: این طور نیست که دولت قیمت یک کالا را مشخص کند و قیمت آن در بازار به همان قیمت به فروش برسد؛ در گذشته به دلیل اینکه قیمت مرغ در بازار کمتر از قیمت های مورد انتظار بود کسی سراغ ما نمیآمد و حالی از ما نمی پرسیدند.
دبیر انجمن ملی شرکت‌های زنجیره‌ای تولید گوشت مرغ ادامه داد: در 4 تا 5 سال اخیر شاهد اعتراضات و اعتصابات مرغداران بوده ایم ولی مسئولان آن مشکلات را پیگیری نکرد.
وی تصریح کرد: میزان تولید در بازار کاهش نیافته است و بر اساس پیش بینی های وزارت جهاد کشاورزی تولید صورت گرفته است و حتی افزایش تولید داشته ایم.
صابری در پاسخ به اینکه از صحبتهای شما میتوان نتیجه گرفت که صادرات این محصول، تعادل را در بازار عرضه و تقاضا بر هم زده که قیمت ها به این اندازه برای مصرف کنندگان داخلی افزایش یافته است، گفت: میزان صادرات رقم زیادی نیست؛ برای دلیل افزایش قیمت مرغ نباید خیلی دنبال دلیل اقتصادی گشت.
وی با بیان اینکه بازار بازی خودش را دارد، اظهار داشت: در حال حاضر نمی توان هیچ پیش بینی برای قیمت خوراک مرغ، ارز و غیره  داشت.
صابری گفت: وقتی قیمتهای کالاهای جایگزین مانند گوشت قرمز افزایش مییابد و مردم تقاضای خود را به این سمت میآورند، قیمت مرغ هم قرار نیست ثابت بماند.
دبیر انجمن ملی شرکت‌های زنجیره‌ای تولید گوشت مرغ ادامه داد: با افزایش عرضه گوشت مرغ در میدان بهمن به دنبال تعادل بخشی به قیمت این محصول هستیم تا به نرخ هر کیلوکرم 11 هزار و 500 تومان تا 12 هزار تومان مورد انتظار برسد.
وی افزود: در صورتی که قیمت مرغ از رقم یاد شده(11 هزار و 500 تومان تا 12 هزار تومان)  برسد به زیان تولید کننده است و مردم نیز راضی به ضرر مرغدارن نیستند.
صابری اظهار داشت:در حال حاضر دولت برای خودش قیمتی میدهد و ما نیز قیمت خود را ارائه میکنیم، اما بازار خود تصمیم میگیرد و آن طور نیست که ما بگوییم قیمت در بازار باید یک قیمت مشخص باشد و قیمتها همان شوند.
وی پیشنهاد کرد که مردم برای تعادل بخش به بازار مرغ همکاری کنند و در صورتی که برای امشب تنها به یک عدد مرغ نیاز دارند، همان را خریداری کنند.
وی افزود: هیچ کمبودی به لحاظ تامین گوشت مرغ در بازار نداریم اما فشار تقاضای بیش از اندازه به این بازار، باعث افزایش قیمت های میشود که دلیل این افزایش تقاضا، افزایش قیمت دیگر مواد پروتئینی است.
صابری گفت: باید آستانه تحمل مدیران و مردم را در مواجه با این نوسانات قیمتی بالا برد تا مرغ قیمت خود را پیدا کند.
وی افزود:با توجه به افزایش 10 تا 15 میلیون تنی تولید، که گوشت آن به تدریج وارد بازار خواهد شد، پیش بینی میشود که قیمتها در بازار تعدیل و نگرانیهای موجود تا 2 هفته آینده رفع شود و قیمت  هر کیلوکرم مرغ به 11 هزار و 500 تومان تا 12 هزار تومان برسد.
 
 
نظر خود را ثبت نمایید
  • موارد زیر جهت نمایش تایید نخواهد شد:
  • ۱- در متن شماره همراه و آدرس الکترونیکی درج شود
  • ۲ - در متن از جملات و الفاظ غیر عرف استفاده شود
  • ۳ - متن انگلیسی یا پینگلیش تایپ شود
Copyright © 2006 - 2021 ITPNews.com