تولید جوجه یک‌روزه بیش از نیازکشوراست

تولید جوجه یک‌روزه بیش از نیازکشوراست
رئیس کمیته دام و طیور کمیسیون کشاورزی مجلس،گفت: تولید ۱۰۰ میلیون قطعه جوجه یک روزه در ماه نیاز کشور را تامین می‌کند اما در حال حاضر ۲۰ تا ۳۰ میلیون قطعه بیش از نیاز کشور تولید می‌شود.علی ابراهیمی رئیس کمیته دام و طیور کمیسیون کشاورزی،آب،منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی در خصوص صدور مجوز صادرات جوجه یک روزه، گفت: بیش از نیاز کشور درحال پرورش مرغ اجداد هستیم به همین دلیل تولید مرغ مادر بالا است.

صادرات جوجه یک روزه منبع ارز آوری است
نماینده مردم شازند در مجلس شوراس اسلامی با بیان اینکه صادرات جوجه یک روزه به عنوان منبع ارز آوری محسوب می‌شود،تصریح کرد:کاهش قیمت گوشت مرغ با شیب تند در بازار زیان تولیدکنندگان را به همراه دارد زیرا گله‌های آنها از میدان خارج می‌شود. قیمت جوجه یک روزه بین 3 تا 4 هزار تومان تثبیت شود
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه اگربه نحوی بازار کنترل شود تا قیمت جوجه یک روزه بین 3 تا 4 هزار تومان تثبیت شود صادرات آن اختلالی در بازار ایجاد نمی‌کند، ادامه داد: باید با قیمت‌های واقعی و متعادل کنار بیایم و بازار را کنترل کنیم، در صورتی که مجوز صادرات جوجه یک روزه داده نشود تولیدکنندگان جوجه یک روزه با زیان مواجه می‌شوند و در ادامه برای تامین جوجه یک روزه با مشکل مواجه می‌شویم. تولید ماهانه 100میلیون قطعه جوجه نیاز کشور را تامین می‌کند
وی با تاکید بر اینکه نوعی از جوجه‌های یک روزه برای تولید مرغ گوشتی استفاده می‌شود که تولید 100 میلیون قطعه در ماه نیاز کشور را تامین می‌کند اما درحال حاضر 20 تا 30 میلیون قطعه بیش ازنیاز کشور تولید می‌شود،عنوان کرد: نوعی از جوجه‌های یک روزه تبدیل به مرغ مادر می‌شوند.بیش از ظرفیت کشورمرغ اجداد در کشور وجود دارد
عضو کمیسیون کشاورزی،آب،منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی،ادامه داد:به دلیل اینکه مرغ اجداد بیش ازظرفیت درکشور پرورش داده می‌شود به تبع آن ظرفیت تولید جوجه یک روزه نیز بیش از نیاز کشور است، اگر قیمت جوجه یک روزه کاهش داشته باشد تولیدکنندگان مجبور به کاهش تولید می‌شوند.
کنترل بازاربا ممنوعیت صادرات امکان پذیر نیست رئیس کمیته دام و طیور کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی در پایان با تاکید بر اینکه صادرات محصولات کشاورزی هرچند که موجب افزایش قیمت در بازار شود موجب پویایی تولید می‌شود،خاطرنشان کرد: نمی‌توان با ممنوعیت صادرات بازار مصرف داخلی را کنترل کرد، افزایش قیمت ارز، ارزش تلاش تولیدکنندگان را به نمایش گذاشته و در بازار آزاد تولید بسیار به‌صرفه تر است.
 
 
نظر خود را ثبت نمایید
  • موارد زیر جهت نمایش تایید نخواهد شد:
  • ۱- در متن شماره همراه و آدرس الکترونیکی درج شود
  • ۲ - در متن از جملات و الفاظ غیر عرف استفاده شود
  • ۳ - متن انگلیسی یا پینگلیش تایپ شود
Copyright © 2006 - 2020 ITPNews.com