توسعه گاوداری های شیری و ترویج مصرف شیر اولویت جهاد کشاورزی است

توسعه گاوداری های شیری و ترویج مصرف شیر اولویت جهاد کشاورزی است
معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی گفت: توسعه گاوداری‌های شیری و ترویج مصرف روزانه شیر در میان جامعه، به خصوص زنان و کودکان اولویت مهم جهاد کشاورزی آذربایجان غربی است. رضا یوسفی در گفت و گو با ایرنا افزود: هم اکنون بیشترین سهم از اعتبارات توسعه بخش کشاورزی آذربایجان غربی به ایجاد گاوداری های شیری صنعتی اختصاص یافته و این سازمان از توسعه گاوداری‌ها در سطح استان حمایت می کند.وی اضافه کرد : کارگروه توسعه بخش کشاورزی استان به این نتیجه رسیده که در راستای حل مشکل کمبود شیر مصرفی کارخانجات لبنی، از احداث و ایجاد گاوداری های شیری صنعتی به صورت همه جانبه حمایت کند.


 
 
نظر خود را ثبت نمایید
  • موارد زیر جهت نمایش تایید نخواهد شد:
  • ۱- در متن شماره همراه و آدرس الکترونیکی درج شود
  • ۲ - در متن از جملات و الفاظ غیر عرف استفاده شود
  • ۳ - متن انگلیسی یا پینگلیش تایپ شود
Copyright © 2006 - 2020 ITPNews.com