توزیع نهاده‌های دامی برای تنظیم بازار

توزیع نهاده‌های دامی برای تنظیم بازار
در ۹ ماه امسال ۵۶ هزار و ۱۸۲ تن انواع نهاده‌های دامی تامین و توزیع شده است.
 آقاعلیخانی، مدیر تعاون روستایی استان قزوین گفت: در ۹ ماه امسال به منظور تنظیم توزیع نهاده‌های دامی برای تنظیم بازاربازار و تامین بخشی از نیاز خوراک دام ۵۶ هزار و ۱۸۲ تن انواع نهاده‌های دامی تامین و بین دامپروران توزیع شده است.
آقاعلیخانی افزود: کشاورزان نهاده‌ها را از اتحادیه‌ها و شرکت‌های تعاونی روستایی خریداری می‌کنند.
مدیر تعاون روستایی استان قزوین خاطرنشان کرد: این نهاده‌های دامی شامل کنجاله سویا، ذرت دانه ای، جو، سبوس گندم است.
 
 
نظر خود را ثبت نمایید
  • موارد زیر جهت نمایش تایید نخواهد شد:
  • ۱- در متن شماره همراه و آدرس الکترونیکی درج شود
  • ۲ - در متن از جملات و الفاظ غیر عرف استفاده شود
  • ۳ - متن انگلیسی یا پینگلیش تایپ شود
Copyright © 2006 - 2021 ITPNews.com