تهیه وارزیابی اقتصادی طرحهای گاوداری

تهیه وارزیابی اقتصادی طرحهای گاوداری

چکیده وهدف:اکثر کتب موجود ارائه شده دربازارمربوط به ارزیابی طرحها ، راجع به ارزیابی طرحهای صنعتی می باشد. یاکتب موجود درارتباط با تحلیل طرحهای کشاورزی ترجمه متون خارجی بوده ونمونه طرحهای مورد بررسی با شرایط وقوانین مملکت سازگار نمی باشد. در این جزوه سعی شده است علاوه برآشنایی بانحوه ارزیابی طرحهای دامپروری یک طرح نمونه با سرفصلهای مورد نیاز تهیه ومورد ارزیابی قرار گیرد.
هدف ازتهیه این مطلب آشنایی با روش محاسبه وتدوین طرحهای اجرایی گاوداری و بررسی سودآوری وغیر سودآور بودن طرح جهت اجرا می باشد. دراکثر فعالیتهای اقتصادی که به آینده ارتباط پیدا می نماید شناخت اثرات اجرای فعالیت در آینده اقتصادی فردی واجتماع از اهم ضروریات است. آشنایی کارشناسان دامپروری بانحوه تدوین طرحهای گاوداری علاوه بررفع مشکلاتشان در تهیه طرح پرورش گاوشیری وبرنامه ریزی برای آینده شغلی شان می توانند به عنوان مدیر ومشاور در واحدهای گاوداری بخش خصوصی مشغول بکار شده ودر برنامه ریزی اقتصادی با صاحب واحد همکاری نمایند.
تعریف طرح:
طرح ایده یا پیشنهادی است که به صورت یک یا مجموعه ای از پروژه مطرح می شود.
پروژه متشکل از فعالیتهای منطقی ومرتبط به یکدیگر است که زیر نظر یک مدیریت وارگان اجرایی مشخص برای تامین هدف یا هدفهایی مشخص ، در چهار چوب برنامه زمانی وبودجه از پیش تعیین شده ای اجرا می گردد.
دوره زندگی پروژه: شامل بررسی ، تعریف ، طراحی ، نصب وراه اندازی وبهره برداری وارزشیابی می باشد.
جنبه های ارزیابی پروژه :
1- ارزیابی بازار
2- ارزیابی فنی
3- ارزیابی مالی
4- ارزیابی اقتصادی
شرح وتوضیح مفصل تر جنبه های ارزیابی پروژه را به عهده خواننده گذاشته ومنبع شماره 1 می تواند مورد استفاده قرار گیرد.
سرفصلهای مورد نیاز طرحهای توجیهی جهت ارائه به بانکها برای دریافت تسهیلات به طور کامل دراین جزوه آمه  می باشد . البته بسته به نیاز در هر مقطع زمانی نیازهای دیگری وحتی نقشه های اجرایی طرحها به همراه طرح توجیهی ارائه می شود که در این کتابچه تاسیسات مورد نیاز براساس نظام دامداری  به عنوان ضمیمه ارائه شده است . که ما ازآن در محاسبات استفاده خواهیم نمود.
ظرفیت طرح:
ظرفیت طرح ممکن است در یک واحد صنعتی بر اساس میزان خط تولید سنجیده شود و در یک واحد گاوداری بر اساس میزان دام مولدی که قابل نگهداری می باشد سنجیده شود.
ظرفیت را به دو نوع ظرفیت اسمی و ظرفیت واقعی تقسیم می نماییم.
در تصمیم گیری جهت مشخص شدن ظرفیت طرح , به عوامل ذیل باید توجه داشت.
ظرفیت در ارتباط با بازار:
تقاضای بازار مهمترین عامل موثر در تعیین ظرفیت است.
ظرفیت در ارتباط با توزیع جغرافیایی بازار و محل اجرای طرح.
توجه به مرکزیت و تعداد واحدهای موجود دیگر در منطقه.
ظرفیت در ارتباط با عوامل فنی.
ظرفیت طرح و ارتباط با آن با مالی طرح.
ظرفیت طرح در ارتباط با تجزیه و تحلیل نقطه سر به سر:
هدف از تجزیه و تحلیل نقطه , سر به سر , تعیین سطح تولید در زمانی است که در آمد کل برابر هزینه کل گردد.
هزینه کل ترکیبی از هزینه های ثابت و متغیر می باشد.
هزینه های ثابت , هزینه هایی هستند که با تغییر سطح تولید ( حداکثر تا طرفیت اسمی ) تقریبا ثابت می مانند و هزینه های متغیر هزینه هایی هستند که با تغییر سطح تولید , تغییر می کنند.
اگر مقدار تولید را با q, قیمت فروش هر واحد محصول را با p , کل هزینه های ثابت در طی یک دوره را باf و هزینه های متغیر به ازاء واحد محصول را با v نشان دهیم , p q می     تواند معرف در آمد کل و f+qv معرف هزینه کل باشد و چون نقطه سر به سر هزینه کل و در آمد کل برابر است در نتیجه داریم: ...

( ITPNews : متاسفانه ارسال کننده طرح خود را معرفی ننموده است، از این رو درخواست دارد مالک این مطلب با ارائه مدرک، هر چه سریعتر خود را به ما معرفی نماید)

 
 
نظر خود را ثبت نمایید
  • موارد زیر جهت نمایش تایید نخواهد شد:
  • ۱- در متن شماره همراه و آدرس الکترونیکی درج شود
  • ۲ - در متن از جملات و الفاظ غیر عرف استفاده شود
  • ۳ - متن انگلیسی یا پینگلیش تایپ شود
Copyright © 2006 - 2020 ITPNews.com