تنها دو کشتارگاه در لرستان صنعتی هستند

تنها دو کشتارگاه در لرستان صنعتی هستند
در حال حاضر تنها دو کشتارگاه دام و طیور صنعتی در این استان وجود دارد.
جواد گودرزی با اشاره به تعداد کشتارگاههای دام و طیور استان لرستان اظهار داشت: در حال حاضر 21 کشتارگاه دام و طیور در این استان وجود دارد.
وی تصریح کرد: این در حالیست که از این تعداد تنها دو کشتارگاه به صورت کاملا صنعتی فعالیت می کنند.
مدیرکل دامپزشکی استان لرستان ادامه داد: این دو کشتارگاه تمام صنعتی در شهرستانهای خرم آباد و کوهدشت وجود دارند.
گودرزی همچنین با اشاره به فعالیت کشتارگاه نیمه صنعتی شهرستان بروجرد نیز بیان داشت: با توجه به برنامه ریزی های صورت گرفته قرار بر این است که این کشتارگاه نیز به صورت کاملا صنعتی به فعالیت خود ادامه دهد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به میزان کشتار دام و طیور در کشتارگاههای لرستان یادآور شد: در حال حاضر میانگین کشتار گوسفند و بز به صورت روزانه در این کشتارگاهها 470 راس است.
مدیر کل دامپزشکی استان لرستان بیان داشت: همچنین میزان کشتار گاو و گوساله در کشتارگاههای لرستان 200 راس در روز است.

 
 
نظر خود را ثبت نمایید
  • موارد زیر جهت نمایش تایید نخواهد شد:
  • ۱- در متن شماره همراه و آدرس الکترونیکی درج شود
  • ۲ - در متن از جملات و الفاظ غیر عرف استفاده شود
  • ۳ - متن انگلیسی یا پینگلیش تایپ شود
Copyright © 2006 - 2021 ITPNews.com