تقویت نظام دامپزشکی به شرط تقویت سازمان دامپزشکی

تقویت نظام دامپزشکی به شرط تقویت سازمان دامپزشکی

رئیس شورای نظام دامپزشکی خراسان رضوی گفت: تقویت نظام دامپزشکی به شرط تقویت سازمان دامپزشکی میسر است.‌
احمد شریعتی در نخستین جلسه شورای نظام استان در سال 88 ، نظام دامپزشکی را مولود مبارک سازمان دامپزشکی خواند.
وی افزود: نظام دامپزشکی و سازمان دامپزشکی مکمل یکدیگرند و دیدگاه شورای استانی در خراسان رضوی، تقویت فعالیت‌های دامپزشکی در تمامی زمینه های واگذار شده همگام با بخش دولتی است.
وی افزود: در شرایط کنونی هرگونه اختلالی در وظایف سازمان دامپزشکی عواقب خطرناکی داشته که ماحصل آن در مرحله اول، ضربه خوردن به سیاست‌های خصوصی‌سازی و همچنین بخش‌های دولتی و غیردولتی است و در مرحله بعد به مخاطره افتادن بهداشت عمومی و سرمایه دامی کشور است.
شریعتی با اشاره به تعامل مناسب کنونی در استان که مابین نظام دامپزشکی خراسان رضوی و اداره‌کل دامپزشکی استان است، اظهار داشت: در سال گذشته و با حمایت بخش دولتی و توسط آن، رقمی معادل 2 میلیارد و 500 میلیون تومان برای انجام امور دامپزشکی توسط بخش خصوصی، دراختیار این بخش قرار گرفته است.
رئیس شورای نظام دامپزشکی استان، با اشاره به لزوم تغییر نگرش در مورد انجمن‌های صنفی اعلام داشت: طرح فارغ‌التحصیلان جوان دامپزشکی نیز توسط نظام دامپزشکی استان در حال پیگیری است که پیش‌بینی می‌شود در راستای ایجاد اشتغال دانش‌آموختگان این بخش موثر باشد.

 
 
نظر خود را ثبت نمایید
  • موارد زیر جهت نمایش تایید نخواهد شد:
  • ۱- در متن شماره همراه و آدرس الکترونیکی درج شود
  • ۲ - در متن از جملات و الفاظ غیر عرف استفاده شود
  • ۳ - متن انگلیسی یا پینگلیش تایپ شود
Copyright © 2006 - 2020 ITPNews.com