تشکل های مرغ تخمگذار و انفعال در فرهنگ سازی

تشکل های مرغ تخمگذار و انفعال در فرهنگ سازی
حتما به خاطر دارید که مجموعه تشکل های چهارگانه تخم مرغ به اضافه اتحادیه سراسری مرغداران تخم گذار موسوم به «میهن»، روز جهانی تخم مرغ را در یکی از سالن های اتاق بازرگانی در سکوت و بی خبری برگزار کردند و رسانه های تخصصی مرتبط که طی سال بدون کوچکترین حمایتی از سوی این تشکل ها یا وزارتخانه مقالات و مطالب متعددی از مراکز مطالعاتی تحقیقاتی و دانشگاه های مرتبط یا مجلات علمی خارجی ترجمه و با عکس و تفصیلات در سایت ها یا صفحات خود به صورت رنگی و با هزینه بسیار برای فرهنگ سازی انتشار می دهند در این مراسم حضور نداشتند.
گرامی داشت این روز و این اتفاق بهانه ای شد که کشاورزی آینده جهان (کاج) با برند اخبار سبز ایران در یک کار مشترک با ITPNews نقدی بر مجموعه منفعل این تشکل ها در فرهنگ سازی تهیه و تدوین و انتشار دهد و آنها را مورد انتقاد و خطاب قرار دهد که به جای التجا و اتکا به دولت برای عدم مواجهه با بحران قیمت و نوسان آن در بازار، فرهنگ عمومی جامعه را در باره خواص تخم مرغ این معجزه خلقت ارتقا و اطلاعات کهنه و منسوخ 40 سال پیش که مصرف این ماده غذایی به دلیل ایجاد کلسترول مضر است را بزدایند.
این فرهنگ سازی جزء وظایف ذاتی تشکل های تخم مرغ است. مجموعه این تشکل های اربعه که یک مدیر دارند و همچنین اتحادیه که چشمش به دولت است، مانند بسیاری مواقع دیگر که در مقابل انتقادات سکوت می کنند این بار هم سکوت کردند، حال شاید کلیات آن را پذیرفته و جوابی نداشته اند.
به هر حال، ITPNews پرسش نامه ای را روی سایت پر بیننده خود گذاشت با یک سوال: آیا تشکل های فعال در صنعت مرغ تخمگذار در بالا بردن سرانه مصرف تخم مرغ و ترویج مصرف آن تاثیرگذار بوده اند؟ بالغ بر 30 هزار نفر به این سوال پاسخ دادند: 38.59 درصد جواب بله و 61.41 درصد جواب خیر. این خود تایید دیگری بر انتقادهای مندرج در مقاله «صنعت تخم مرغ ایران تشکل سازی بسیار، فرهنگ سازی کم» است.

باید بر این نکته تاکید کنیم جامعه مخاطب این پرسش نامه غالبا مرغداران اعم از تخمگذار، گوشتی و یا مادر و غیره بوده اند و نتیجه این شده است حال اگر این پرسش نامه توسط یک رسانه عام با مخاطبان عمومی انجام می گرفت می گفتند کدام تشکل ها؟ مگر تشکلی هم در زمینه مرغداران تخم گذار هست که نقشی داشته یا نداشته باشند؟
البته بخش دولتی مربوط به دلیل کثرت جلسات با این تشکل ها به خوبی از ترکیب آنان و ناتوانی هایشان اطلاع کامل دارند و به عنوان ابزارهایی برای پیشبرد سیاست های خود در قالب یک رابطه بده بستانی از آنان بهره وافر می برد.

ITPNews
کشاورزی آینده جهان (کاج) اخبار سبز ایران
 
 
نظر خود را ثبت نمایید
  • موارد زیر جهت نمایش تایید نخواهد شد:
  • ۱- در متن شماره همراه و آدرس الکترونیکی درج شود
  • ۲ - در متن از جملات و الفاظ غیر عرف استفاده شود
  • ۳ - متن انگلیسی یا پینگلیش تایپ شود
Copyright © 2006 - 2020 ITPNews.com