تشکل‌های صنفی در بخش دام و طیور ساماندهی می‌شوند

تشکل‌های صنفی در بخش دام و طیور ساماندهی می‌شوند
رئیس سازمان دامپزشکی کشور گفت: وزارت جهاد کشاورزی به دنبال شفافیت و مشارکت تشکل‌های غیردولتی در تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری‌هاست. تعدد تشکل‌ها که هم‌بردار و هم‌راستا نباشند به آن صنعت آسیب می زند در نتیجه یکی از وظایف این کمیته ساماندهی تشکل‌های صنفی با همکاری خود تشکل‌ها است.
علی‌صفر ماکنعلی رئیس کمیته ملی راهبردی تولید و بهداشت دام کشور و رئیس سازمان دامپزشکی کشور، در دومین نشست این کمیته که در اتاق تعاون تهران برگزار شد، اظهار کرد: ساختار کمیته ملی راهبردی تولید و بهداشت دام کشور به نحوی است که ۸ بخش را در حوزه دام، طیور و آبزیان بخش دولتی شامل معاونت امور دام، سازمان امور عشایر، سازمان دامپزشکی کشور، شرکت پشتیبانی امور دام، سازمان شیلات ایران، موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی و ۲ موسسه تحقیقاتی امور دام و شیلات و تشکل های متناظر آنها را در بر می‌گیرد.

رئیس سازمان دامپزشکی کشور افزود: کارهای مهمی در دستور کار این کمیته قرار دارد که واگذاری تصدی‌گری‌های بخش دولتی به تشکل‌های صنفی همچنین به روزرسانی آیین نامه و دستورالعمل‌ها با نظر و پیشنهاد این تشکل ها از اهم آن است و وزارت جهاد کشاورزی به تدوین دستورالعمل‌ها با هماهنگی و نظر تشکل‌ها و تولیدکنندگان اعتقاد دارد و در تدوین دستورالعمل ها این موضوع را مورد توجه جدی خود قرار خواهد داد.

این مقام مسئول، ساماندهی تشکل‌ها را یکی از اهداف مهم کمیته ملی راهبردی تولید و بهداشت عنوان کرد که بر این اساس در این نشست مقرر شد تشکیل کمیته ساماندهی تشکل‌ها در دستور کار قرار دهد.
امین دانه ری

ماکنعلی با تأکید بر روان‌سازی امور و تسریع در ارائه خدمات، خاطرنشان کرد: شرایط کنونی کشور به گونه ای است که باید کنار هم قرار بگیریم و با کمک همدیگر با موفقیت از این مرحله عبور کنیم، افزود: وزارت جهاد کشاورزی در رابطه با واگذاری امور تصدی گری به تشکل‌ها جدی است و در این رابطه از تشکل‌ها درخواست کرد تا با همکاری یا بخش دولتی و استفاده از ظرفیت بهره برداران شرایطی را فراهم نمایند تا بتوان از این شرایط اقتصادی سربلند عبور کرد.

ارسلان قاسمی رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون ایران نیز در این نشست، گزارشی از وضعیت تشکل های بخش کشاورزی ارائه کرد و بیان داشت: ماده ۵ قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار، دو اتاق بازرگانی و تعاون را موظف به انجام ساماندهی تشکلها موازی کرده است. در این نشست، تولیدکنندگان و نمایندگان انجمنها و تشکلهای صنفی نسبت به بیان نقطه نظرات و مشکلات صنفی خود پرداختند که به بخشی از مسائل مطرح شده پاسخ داده شد و در خصوص مابقی موضوعات مطرح شده مقرر گردید تا در کمیته مشترک این موضوعات مورد بررسی و نتایج آن جهت ارائه به وزیر جهاد کشاورزی در اختیار رئیس کمیته ملی راهبردی تولید و بهداشت دام  قرار گیرد.

دومین نشست کمیته راهبردی بهداشت تولید دام و طیور با حضور رئیس کمیته ملی راهبردی تولید و بهداشت دام کشور و رئیس سازمان دامپزشکی کشور، رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون و نمایندگان تشکل‌ها و تولیدکنندگان این حوزه با هدف بررسی وضعیت تشکل ها و مشکلات آن ها، در اتاق تعاون برگزار شد.
 
 
نظر خود را ثبت نمایید
  • موارد زیر جهت نمایش تایید نخواهد شد:
  • ۱- در متن شماره همراه و آدرس الکترونیکی درج شود
  • ۲ - در متن از جملات و الفاظ غیر عرف استفاده شود
  • ۳ - متن انگلیسی یا پینگلیش تایپ شود
Copyright © 2006 - 2021 ITPNews.com