تخصیص ارز دولتی به دامداران قیمت گوشت را متعادل می کند

تخصیص ارز دولتی به دامداران قیمت گوشت را متعادل می کند
رییس اتحادیه فروشندگان گوشت قرمز اصفهان گفت: دولت می تواند با تخصیص ارز دولتی به دامداران و تولید کنندگان گوشت قرمز برای بهبود وضعیت هزینه ها، قیمت هر کیلو گوشت قرمز در بازار را متعادل تر کند.
اصغر پورباطنی با اشاره به کاهش تدریجی قیمت هر کیلو گوشت گوساله و گوسفند در بازار از اردیبهشت ماه، اظهار کرد: قیمت هر کیلو گوشت گوسفندی درجه یک در هفته اخیر افزایش را تجربه کرده است اما فروشندگان گوشت قرمز با درک صحیحی از شرایط بازار و توان خرید مردم این افزایش قیمت را اعمال نکرده اند.
وی افزود: عاملی که به صورت مستقیم موجب افزایش قیمت گوشت قرمز در بازار شده، واسطه گری و دلال بازی برخی از سودجویان در این بازار است. افزایش قیمت گوشت که اخیرا اتفاق افتاد، تغییری در میزان سودآوری دامدار یا قصاب ایجاد نکرد بلکه موجب کسب منفعت بعضی از سودجویان و واسطه ها در این بازار شد.
 
 
نظر خود را ثبت نمایید
  • موارد زیر جهت نمایش تایید نخواهد شد:
  • ۱- در متن شماره همراه و آدرس الکترونیکی درج شود
  • ۲ - در متن از جملات و الفاظ غیر عرف استفاده شود
  • ۳ - متن انگلیسی یا پینگلیش تایپ شود
Copyright © 2006 - 2022 ITPNews.com