تحلیلی بر شاخص ها و هزینه تولید گوشت مرغ ترکیه

تحلیلی بر شاخص ها و هزینه تولید گوشت مرغ  ترکیه
زبان فارسی
نوع فایل PDF
تعداد صفحه 9
دانلود فایل دانلود
 
 
نظر خود را ثبت نمایید
Copyright © 2006 - 2019 ITPNews.com