تایید سلامت برای جوجه ریزی و کشتار مرغ ضروری است

تایید سلامت برای جوجه ریزی و کشتار مرغ ضروری است
هرنوع جوجه‌ریزی و کشتار مرغ زنده در قزوین نیازمند تایید سلامت و ثبت در سیستم برخط اداره دامپزشکی استان است.
رئیس اداره دامپزشکی شهرستان قزوین در این خصوص اظهار داشت: جوجه‌ریزی هر مرغداری در دوره بعدی نیازمند اخذ گواهی حمل بهداشتی در سیستم برخط دامپزشکی استان و تایید کشتار آن در کشتارگاه است که باید مورد توجه مرغداران استان قرار گیرد.
مهدی جلوخانی با بیان اینکه صدور گواهی حمل بهداشتی مرغ تا کشتارگاه از وظایف کارشناس واحد طیور در اداره دامپزشکی است، اظهار داشت: این گواهی برای جوجه‌ریزی در دوره بعدی الزامی است که کلیه مراحل صدور آن از طریق سیستم برخط قرنطینه انجام می‌شود.
وی با اشاره به اینکه همه مرغداری‌ها در پایان دوره پرورش مرغ توسط دامپزشک‌ها بازدید می‌شوند، گفت: فقط در صورت تایید سلامت بهداشتی گله است که مجوز کشتار داده می‌شود و مرغداران با ارائه مجوز کشتار نسبت به اخذ گواهی حمل بهداشتی به مقصد کشتارگاه‌ها اقدام خواهند کرد.
جلوخانی خاطرنشان کرد: هرگونه فرآیند صنعتی از جمله جابه‌جایی مرغ زنده، کشتار و جوجه‌ریزی بدون تایید سلامت آنها تخلف بوده و قابل پیگیرد قانونی است.
استان قزوین دارای ۴۴۰ واحد مرغ گوشتی به ظرفیت ۱۰ میلیون قطعه، ۷۰ واحد مرغ تخمگذار به ظرفیت بیش از هشت میلیون و واحدهای مرغ مادر، تخمگذار و پولت است.
 
 
نظر خود را ثبت نمایید
  • موارد زیر جهت نمایش تایید نخواهد شد:
  • ۱- در متن شماره همراه و آدرس الکترونیکی درج شود
  • ۲ - در متن از جملات و الفاظ غیر عرف استفاده شود
  • ۳ - متن انگلیسی یا پینگلیش تایپ شود
Copyright © 2006 - 2021 ITPNews.com