تأیید اروپا برای استفاده از برخی منابع پروتئینی در خوراک طیور

ترجمه: ندا ترابی
بخش بین الملل ITPNews
۰۰/۰۶/۲۵
تأیید اروپا برای استفاده از برخی منابع پروتئینی در خوراک طیور
کمیسیون اروپا با استفاده از برخی منابع پروتئینی در خوراک دام و طیور موافقت کرد.

این تصمیم که از سوی سازمان غذا و ایمنی اروپا طرح شده توانسته تأیید پارلمان اروپا و همچنین کمیتۀ دائمی گیاهان، حیوانات، غذا و خوراک را نیز در آوریل 2021 دریافت کند.

این طرح به خوبی نشان می دهد که برخی از ممنوعیت های خوراک که از سال 2001 میلادی وضع شده بودند دیگر عملی نیستند.
تدابیر و تصمیمات اتخاذ شدۀ جدید استفاده از برخی منابع پروتئینی به دست آمده از دام و طیور و حشرات که بومی اتحادیۀ اروپا هستند در جیرۀ خوراک را مجاز می داند.
 
 
نظر خود را ثبت نمایید
  • موارد زیر جهت نمایش تایید نخواهد شد:
  • ۱- در متن شماره همراه و آدرس الکترونیکی درج شود
  • ۲ - در متن از جملات و الفاظ غیر عرف استفاده شود
  • ۳ - متن انگلیسی یا پینگلیش تایپ شود
Copyright © 2006 - 2022 ITPNews.com