بی تدبیری مسئولین بحرانی بدتر از تحریم های خارجی

همه چیز وجود دارد - بنادر مملو از نهاده هایی هستند که باید در سالن مرغداری ها باشد - هر زمان هر نهاده ای که نیاز داشته باشید در کمتر از 24 ساعت در سالن شما خواهد بود اما به شرط تهیه از بازار آزاد و با قیمتی بسیار بالا و آیا این همان تدبیر و نظارتی است که مسئولین وعده آن را به تولیدکنندگان داده بودند.
با ادامه مشکلات مرغداران، کشورمان به زودی به جای دانه مرغ، واردکننده مرغ می شود!
گزارش زیر توسط بخش رسانه ملی تهیه شده است
00 ثانیه تا نمایش فیلم
دانلود
 
 
نظر خود را ثبت نمایید
  • موارد زیر جهت نمایش تایید نخواهد شد:
  • ۱- در متن شماره همراه و آدرس الکترونیکی درج شود
  • ۲ - در متن از جملات و الفاظ غیر عرف استفاده شود
  • ۳ - متن انگلیسی یا پینگلیش تایپ شود
Copyright © 2006 - 2020 ITPNews.com