بودجه ۵ میلیاردی دولت برای مقابله با آنفلوآنزا

بودجه ۵ میلیاردی دولت برای مقابله با آنفلوآنزا
دولت مصوب کرد، مبلغ پنجاه میلیارد ریال به منظور کنترل و مقابله با بیماری آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان در اختیار سازمان دامپزشکی کشور قرار گیرد.
همچنین مبلغ (۳۷۵) میلیارد ریال برای انجام اقدامات پیشگیرانه و مقابله با حوادث غیر مترقبه از طریق بهسازی محور هراز در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار گرفته است.
تخصیص مبلغ (۴۲) میلیارد و (۳۰۰) میلیون ریال برای بازسازی بخش های خسارت دیده ناشی از سیل و طوفان و اقدامات پیشگیری و مقابله با حوادث غیر مترقبه در اختیار استانداری اصفهان از دیگر مصوبات اخیر دولت بوده است.
 
 
نظر خود را ثبت نمایید
  • موارد زیر جهت نمایش تایید نخواهد شد:
  • ۱- در متن شماره همراه و آدرس الکترونیکی درج شود
  • ۲ - در متن از جملات و الفاظ غیر عرف استفاده شود
  • ۳ - متن انگلیسی یا پینگلیش تایپ شود
Copyright © 2006 - 2021 ITPNews.com