بهینه سازی مصرف سوخت در مرغداریهای استان خراسان شمالی

بهینه سازی مصرف سوخت در مرغداریهای استان خراسان شمالی
مدیر امور طیور زنبور عسل و کرم ابریشم سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی گفت: 80 درصد اعتبارات اختصاص یافته به بهینه سازی مصرف سوخت مرغداریهای استان که از طریق خود اجرایی و صندوق حمایت توسعه بخش کشاورزی باید انجام می شده است، جذب شده است.
مهندس احمد داوطلب گفت: بهینه سازی مصرف سوخت در واحد های مرغداری با هدف افزایش بهره وری و کاهش مصرف سوخت یکی از پروژه های وزارت جهاد کشاورزی بعد از هدفمند کردن یارانه هاست این پروژه به دوشکل استفاده از تسهیلات با سود 4 درصد بدون آورده نقدی از طریق بانک کشاورزی و خود اجرایی و اختصاص 30 درصد بلا عوض از طریق صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی در حال اجراست.
وی افزود: این پروژه در خراسان شمالی دارای 9700 میلیون ریال تسهیلات بانکی و 1100 میلیون ریال کمک بلاعوض از طریق صندوق می باشد.
وی اضافه کرد: در استان خراسان شمالی 27 واحد مرغداری متقاضی انجام تغییرات بوده اند ، 17 واحد آنها به بانک کشاورزی و10 واحد به صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی معرفی شده اند. متاسفانه از واحد های معرفی شده به بانک تاکنون فقط دو واحد موفق به عقد قرار داد شده و 6 واحد نیز اعلام انصراف نموده اند سایر واحد ها در حال تهیه مدارک و وثایق لازم می باشند. اما در خصوص خود اجرایی 80 درصد اعتبار اختصاص داده شده جذب شده و باقیمانده در حال اجرا ست.
وی مهمترین مشکلات مرغداران در جذب اعتبارات فوق را بدهکاری به بانکها، استیجاری بودن واحد های مرغداری، مشکل تامین وثیقه و مدارک درخواستی بانک،و همچنین افزایش قیمت در تجهیزات پیش بینی شده در طرح را عنوان کرد.
 
 
نظر خود را ثبت نمایید
  • موارد زیر جهت نمایش تایید نخواهد شد:
  • ۱- در متن شماره همراه و آدرس الکترونیکی درج شود
  • ۲ - در متن از جملات و الفاظ غیر عرف استفاده شود
  • ۳ - متن انگلیسی یا پینگلیش تایپ شود
Copyright © 2006 - 2020 ITPNews.com