بهره برداری ازواحد تولیدداروهای دامی دراستان مرکزی

بهره برداری ازواحد تولیدداروهای دامی دراستان مرکزی
با استفاده از تسهیلات بانک کشاورزی ،واحدتولیدداروهای دامی  درشهرک صنعتی شهرستان ساوه استان مرکزی به بهره برداری رسید.
 برای راه اندازی این طرح  بالغ بر10  میلیاردریال تسهیلات توسط بانک کشاورزی پرداخت شد.
این گزارش می افزاید:باراه اندازی این طرح،زمینه اشتغال 25 نفربه طورمستقیم فراهم شد.

 
 
نظر خود را ثبت نمایید
  • موارد زیر جهت نمایش تایید نخواهد شد:
  • ۱- در متن شماره همراه و آدرس الکترونیکی درج شود
  • ۲ - در متن از جملات و الفاظ غیر عرف استفاده شود
  • ۳ - متن انگلیسی یا پینگلیش تایپ شود
Copyright © 2006 - 2020 ITPNews.com