بعضی از شرایط خوب برای پرواربندی گوسفند

بعضی از شرایط خوب برای پرواربندی گوسفند
1 - اگر مقدار زیادی علوفه (یونجه، شبدر، اسپرس و کاه) دارید که حمل آن به شهر صرف نمی کند می توانید تعداد مناسبی گوسفند خریداری و با استفاده از علوفه موجود پرواربندی نمائید.

2 - اگر محل دامداری و سکونت شما کنار کارخانه قند واقع شـده مـی توانید با استفاده از تفاله چغندر و ملاس کارخانه با مقدار هزینه کمتری پرواربندی کنید.

3 - اگر آغل مناسبی در کنار کشتارگاه شـهر بزرگـی دارید میتوانید از این محل برای پرواربندی استفاده کرده و گوسفندان پروار خود را به قیمت مناسبتری به مرور به کشتارگاه بفرستید.

4 - اگر تعدادی گوسفند داشتی دارید که باید حذف و فروخته شوند بهتر است آنها را پروار کرده و بفروشید.

5 - اگر باغ یا سبزیکاری یا زراعتی دارید که برگ درخت یا برگه ای اضافی سـبز آن مـصرف ندارند، می توانید پرواربندی کنید و برای باغ و زراعتتان نیز کود مناسبی تولید نمائید.

6 - اگر سر راه کوچ ایلات واقع شده اید و در محل اقامت شما علوفه خوب بعمل می آید میتوانید گوسفندان لاغر ایلات را خریده و پروار نمائید.

7 - بالاخره اگر اطلاعاتی درباره پرواربندی دارید، بدانید که اطلاعات شما سرمایه ایست که کمتر کسی دارد و باید از این سرمایه استفاده شود

همه موارد بالا تنها در صورتی امکان پذیر است که مورد 7 را داشته باشید, همیشه به علم خود افتخار کنید.

 
نظرات شما
  •  

    محمد جواد گفت : ۹۶/۰۶/۲۱

    بسیار عالی خیلی به دردم خورد

    پاسخ...
نظر خود را ثبت نمایید
Copyright © 2006 - 2019 ITPNews.com