بز مورسیا و رونق اقتصادی

00 ثانیه تا نمایش فیلم
دانلود
با پرورش بز نژاد مورسیا در شهرستان البرز، دامداری در این شهرستان رونق دوچندان گرفته و مسیر اشتغال را هموارتر کرده است.
پرورش بز نژاد مورسیا با هدف اشتغالزایی و رونق دام سبک در کشور اجرایی شده و اقتصادی کردن صنعت دامداریاین طرح در یک واحد در شهرستان البرز هم عملیاتی شده است.
این دام‌ها از اسپانیا وارد شده است تا به چرخ دامپروری کشور رونق ببخشد.
این مرکز قادر به تولید ۲هزار و ۵۰۰تن شیر و هزار و ۶۰۰تن گوشت قرمز در سال است.
مساحت کل این مجموعه هزار هکتار است که دامداری سبک آن با ۲۰میلیارد تومان اعتبار ساخته شده است.
استان‌های قزوین و کرمان پایلوت اجرای این طرح هستند.
 
 
نظر خود را ثبت نمایید
  • موارد زیر جهت نمایش تایید نخواهد شد:
  • ۱- در متن شماره همراه و آدرس الکترونیکی درج شود
  • ۲ - در متن از جملات و الفاظ غیر عرف استفاده شود
  • ۳ - متن انگلیسی یا پینگلیش تایپ شود
Copyright © 2006 - 2020 ITPNews.com