بزرگ‌ترین صادرکنندگان گوشت کدام کشورها هستند؟

بزرگ‌ترین صادرکنندگان گوشت کدام کشورها هستند؟
بر اساس لیست ارائه شده در خصوص کشورهایی که بیشترین میزان صادرات گوشت گوساله در جهان را دارند، برزیل در جایگاه نخست قرار گرفت.
طبق آمار ارائه شده، برزیل، در سال 2017 و همچنین 2019، بزرگ‌ترین صادرکننده گوشت گوساله در سراسر جهان شناخته شد. گفتنی است که همواره در برزیل و آرژانتین، سرعت رشد میزان صادرات گوشت رو به افزایش بوده است.
در حالی که برزیل، بزرگ‌ترین کشور در زمینه صنعت دامداری به شمار می‌رود، به دلیل جنگل‌ز‌دایی هایی که انجام داده، به شدت مورد انتقاد قرار گرفته است. همانطور که می‌دانیم، گاوها نیاز به تامین غذا و همچنین محل نگهداری دارند؛ به همین سبب، میلیون‌ها هکتار جنگل، برای نگهداری و تامین غذای این حیوانات از دست رفته است.
قابل ذکر است که هند در جایگاه دوم، و استرالیا در جایگاه سوم بزرگ‌ترین صادرکنندگان گوشت گوساله در سراسر جهان به شمار می‌روند.
در نمودار ارائه شده، بزرگ‌ترین صادرکنندگان گوشت گوساله در جهان، در سال 2017 و 2019 را مشاهده می‌کنید؛

 
 
نظر خود را ثبت نمایید
  • موارد زیر جهت نمایش تایید نخواهد شد:
  • ۱- در متن شماره همراه و آدرس الکترونیکی درج شود
  • ۲ - در متن از جملات و الفاظ غیر عرف استفاده شود
  • ۳ - متن انگلیسی یا پینگلیش تایپ شود
Copyright © 2006 - 2021 ITPNews.com