برگزاری جلسه ستاد پیشگیری از آنفلونزای فوق حاد پرندگان در شوشتر

برگزاری جلسه ستاد پیشگیری از آنفلونزای فوق حاد پرندگان در شوشتر
با توجه به نزدیکی فصل مهاجرت پرندگان جلسه ستاد پیشگیری از آنفلونزای فوق حاد پرندگان در شوشتر برگزار شد.
رئیس اداره دامپزشکی شوشتر گفت: ستاد آنفلونزای فوق حاد پرندگان در محل فرمانداری شهرستان برگزار شد.
احمدعلی معینی با بیان اینکه این بیماری یکی از بیماری‌های ویروسی و مشترک بین انسان و پرندگان است هدف از جلسه را تأکید بر خطر بروز بیماری با توجه به نزدیکی فصل ورود پرندگان آبزی مهاجر به شهرستان دانست.
وی گفت: شرح وظایف دستگاه‌های ذی‌ربط در صورت بروز بیماری و بهره‌گیری از توان دستگاه‌های اجرائی شهرستان ازجمله موارد مطرح‌شده در این جلسه بود.

 
 
نظر خود را ثبت نمایید
  • موارد زیر جهت نمایش تایید نخواهد شد:
  • ۱- در متن شماره همراه و آدرس الکترونیکی درج شود
  • ۲ - در متن از جملات و الفاظ غیر عرف استفاده شود
  • ۳ - متن انگلیسی یا پینگلیش تایپ شود
Copyright © 2006 - 2021 ITPNews.com