برنامه دووربین - 9 خرداد 97

دانلود
محوریت این برنامه : قیمت جوجه یکروزه به همراه توضیحات رئیس اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی ایران - آقای حسن زاده - در خصوص مشکلات اخیر مرغداران
 
 
نظر خود را ثبت نمایید
Copyright © 2006 - 2019 ITPNews.com