برنامه دووربین - 9 خرداد 97

دانلود
محوریت این برنامه : قیمت جوجه یکروزه به همراه توضیحات رئیس اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی ایران - آقای حسن زاده - در خصوص مشکلات اخیر مرغداران
 
 
نظر خود را ثبت نمایید
  • موارد زیر جهت نمایش تایید نخواهد شد:
  • ۱- در متن شماره همراه و آدرس الکترونیکی درج شود
  • ۲ - در متن از جملات و الفاظ غیر عرف استفاده شود
  • ۳ - متن انگلیسی یا پینگلیش تایپ شود
Copyright © 2006 - 2019 ITPNews.com