برخی التهابات بازار مرغ ناشی از سیاه بازی است

برخی التهابات بازار مرغ ناشی از سیاه بازی است
وزیر جهاد کشاورزی با بیان این که قیمت هرکیلوگرم مرغ در نهایت باید ۱۰ هزارتومان باشد، افزود: مسئله کامیون داران آسیب جدی به صنعت مرغداری کشور وارد کرد.
به گزارش خبرگزاری خانه ملت، محمود حجتی ادامه داد: برخی از التهابات در بازار مرغ ناشی از سیاه بازی است که سعی می شود با عرضه مرغ به بازار رفع شود اما نباید فراموش کرد مسئله کامیون داران آسیب جدی به صنعت مرغداری کشور وارد کرد
 
کلمات کلیدی قیمت گوشت مرغ
 
نظر خود را ثبت نمایید
  • موارد زیر جهت نمایش تایید نخواهد شد:
  • ۱- در متن شماره همراه و آدرس الکترونیکی درج شود
  • ۲ - در متن از جملات و الفاظ غیر عرف استفاده شود
  • ۳ - متن انگلیسی یا پینگلیش تایپ شود
Copyright © 2006 - 2022 ITPNews.com