بازرسی و نظارت بر واحدهای عرضه کننده خوراک دام و طیور

بازرسی و نظارت بر واحدهای عرضه کننده خوراک دام و طیور
حسن میرزایی رئیس اداره صنعت ، معدن وتجارت ورامین گفت: با توجه به دستورالعمل های ارسالی از سوی دادستان شهرستان و سازمان متبوع در جهت نظارت بر نحوه جذب و مصرف نهاده های دام و طیور ، رصد و پایش مستمر بر فعالیت خریداران نهاده های فوق در دستور کار بازرسین این اداره قرار گرفت .
وی در ادامه افزود: بازرسین این اداره با همکاری کارشناسان جهاد کشاورزی در قالب گشت مشترک از 10 واحد عرضه کننده خوراک دام در سطح شهرستان بازرسی بعمل آوردند که طی آن تعداد 9 واحد متخلف شناسایی که پس از تشکیل پرونده متصدیان واحدها جهت سیر مراحل قانونی به اداره تعزیرات حکومتی معرفی گردیدند.
میرزایی تصریح کرد: ارزش ریالی پرونده های متشکله بیش از 2 میلیارد ریال می باشد که در مجموع مقدار 57 هزار کیلوگرم انواع جو و ذرت خارجی با تخلف عرضه خارج از شبکه کشف گردیده است .
وی در پایان افزود: در جهت جلوگیری از سوء استفاده واردکنندگان ، واسطه ها و دلالان و در نتیجه جلوگیری از بروز التهابات و اخلال در بازار نهاده های دامی و طیور بازرسی و نظارت از این واحدها به صورت مستمر ادامه خواهد داشت .
 
 
نظر خود را ثبت نمایید
  • موارد زیر جهت نمایش تایید نخواهد شد:
  • ۱- در متن شماره همراه و آدرس الکترونیکی درج شود
  • ۲ - در متن از جملات و الفاظ غیر عرف استفاده شود
  • ۳ - متن انگلیسی یا پینگلیش تایپ شود
Copyright © 2006 - 2021 ITPNews.com