بازار گوشت به ثبات رسید

بازار گوشت به ثبات رسید
رئیس شورای تامین کنندگان دام گفت: با وجود فراوانی دام داخل ناشی از زایش های زمستان و انبوه گوشت وارداتی، بازار گوشت به ثبات رسیده است.

آقای منصور پوریان گفت: با توجه به فراوانی عرضه در برابر تقاضا، اکثر گوشت ها جذب بازار نمی شود.

به گفته او، با وجود گستردگی عرضه دام، گوشت گرم و منجمد در بازار بسیار زیاد است که این امر منجر به ثبات بازار و کاهش قیمت در بازار شده است.

پوریان قیمت کنونی هرکیلو دام سبک را ۱۳۵ هزارتومان و دام سنگین گوساله نر ۴۵۰ کیلویی را ۱۲۲ هزارتومان اعلام کرد.

رئیس شورای تامین کنندگان دام ادامه داد: با وجود گستردگی گوشت و نبود برنامه برای تولید داخل انتظار می رود که هرچه سریع تر برنامه ریزی صورت گیرد تا بخشی از دام خارج شود.

بازار گوشت به ثبات رسید

او گفت:  هم اکنون میزان گوشت و دام موجود ۲ تا ۲.۵ برابر تقاضاست؛ بنابراین بخشی از دام ها باید خرید داخل شود یا بخشی مدیریت شده صادر شود.
 
 
نظر خود را ثبت نمایید
  • موارد زیر جهت نمایش تایید نخواهد شد:
  • ۱- در متن شماره همراه و آدرس الکترونیکی درج شود
  • ۲ - در متن از جملات و الفاظ غیر عرف استفاده شود
  • ۳ - متن انگلیسی یا پینگلیش تایپ شود
Copyright © 2006 - 2024 ITPNews.com