بازار افغانستان بروی جوجه‌های ایران باز شد

بازار افغانستان بروی جوجه‌های ایران باز شد
رایزن بازرگانی جمهوری اسلامی ایران در کابل از رفع ممنوعیت صادرات جوجه یک روزه، مرغ و تخم ایران از طرف دولت افغانستان قدردانی کرد و به صادر کنندگان ایرانی گفت که برای صادرات جوجه‌های مازاد اقدام کنند.
محمدمهدی جوانمردقصاب گفت: ایران در روزهای اخیر شاهد تولید بی‌رویه جوجه یک روزه و حتی مرغ هست که مازاد نیاز کشور هستند و بازارهای صادراتی یکی از اهداف مهم ماست.
وی افزود: "از آنجایی که ایران برای تنظیم بازار و جلوگیری از زیان تولید کنندگان داخلی به بازارهای مهم صادارتی که یکی از آنها افغانستان است چشم دوخته است، با توجه به اینکه در خبرهای اخیر به نقل از سخنگوی وزارت کشاورزی و دامداری افغانستان ممنوعیت صادرات جوجه یک روزه، مرغ و تخم مرغ را برداشته اند، ایران فرصت را برای صادرات محصولات خود به افغانستان را مساعد می داند".
رایزن بازرگانی ایران در کابل گفت:" افغانستان یکی از بازارهای مهم ما است که در خود را بروی محصولات ایرانی باز گذاشته و صادر کنندگان ایرانی می توانند از این فرصت برای صادرات محصولات خود به کشور افغانستان اقدام کنند و همچنان از افغانستان دان و غذای مرغ به ایران وارد کنند".
 
 
نظر خود را ثبت نمایید
  • موارد زیر جهت نمایش تایید نخواهد شد:
  • ۱- در متن شماره همراه و آدرس الکترونیکی درج شود
  • ۲ - در متن از جملات و الفاظ غیر عرف استفاده شود
  • ۳ - متن انگلیسی یا پینگلیش تایپ شود
Copyright © 2006 - 2021 ITPNews.com