ایجاد مشکل در بازار با دخالت ستاد تنظیم بازار

ایجاد مشکل در بازار با دخالت ستاد تنظیم بازار
رئیس هیئت‌ مدیره اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی گفت: قیمت مرغ و تخم مرغ در مسیر واقعی‌سازی قرار گرفته است اما ستاد تنظیم بازار بدون اطلاع از هزینه تولید مرغ با دخالت و قیمت‌گذاری غیر دقیق مشکلات فراوانی برای این بخش به وجود آورده است.
غلامحسین جافر، اشاره به واردات نهاده‌های خوراکی مرغ اظهار کرد: بنا به آمار‌های وزارت صمت میزان واردات کنجاله سویا نسبت به سال گذشته کاهش ۵۴ درصدی داشته و بحث دریافت کنجاله سویا به قیمت دولتی از سوی فعالان این بخش و فروش آن به بازار آزاد ادعایی بی اساس است.
رئیس هیئت‌ مدیره اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی تصریح کرد: نیاز سالانه بازار به کنجاله سویا حدود ۵ میلیون تن است و کاهش ۵۴ درصدی واردات باعث شده است مرغداران مجبور به تهیه کنجاله سویا از بازار آزاد شوند.
وی افزود: با قیمت مصوبه مرغ بنا بود، قیمت مرغ کشتار ۱۲ هزار و آماده طبخ ۱۷ هزار تومان باشد، اما ستاد تنظیم بازار اعلام کرد قیمت مرغ زنده ۱۰ هزار تومان به علاوه ۵ درصد توسط استاندار‌ها تعیین می‌شود.
زرین جاودانه خوانسار 2

جافر بیان کرد: در صورتی که نهاده‌های دامی به اندازه کافی برای مرغداران تأمین شود بازهم این قیمت گذاری نمی‌تواند پاسخگوی هزینه مرغداران باشد و این نحوه قیمت گذاری کاهش جوجه ریزی در آینده را به دنبال دارد.
رئیس هیات‌مدیره اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی تصریح کرد: سال گذشته توزیع کنجاله سویا توسط انجمن صورت گرفت و با پخش مناسب قیمت آن به زیر نرخ رسمی رسید، اما امسال با توزیع از سوی و وزارت صمت شاهد مشکلات فراوانی در این بخش بودیم.
وی با بیان اینکه ارز تخصیص یافته به سویا و ذرت ارز دولتی است؛ افزود: کنجاله سویا از ۲ هزار و ۴۵۰ تومان به ۱۴ هزار تومان رسیده که این موضوع به دلیل کاهش توزیع آن در بازار است علاوه بر کاهش واردات شاهد فروش این سویا در بازار آزاد هستیم.
جافر تصریح کرد: میزان نیاز تولیدکنندگان مرغ گوشتی به سویا و ذرت به ترتیب در سال ۳ میلیون تن و ۵ میلیون تن ذرت است که با کاهش ۵۵ درصدی واردات همراه است.
رئیس هیئت‌ مدیره اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی تصریح کرد: با این شرایط بهتر است ارز ۴۲۰۰ تومانی از خوراک نهاده‌های دامی حذف شود، به دلیل همین کمبود توزیع ۳۰ درصد مرغداران از چرخه تولید خارج شده اند و در صورت حل مشکلات، می‌توانند بار دیگر به چرخه باز گردند.
وی افزود: قیمت مرغ و تخم مرغ در مسیر واقعی سازی قرار گرفته، اما ستاد تنظیم بازار بدون اطلاع از هزینه تولید مرغ با دخالت و قیمت گذاری غیر دقیق مشکلات فراوانی برای این بخش به وجود آورده است.
جافر عنوان کرد: با کاهش توزیع نهاده‌های دامی، کاهش جوجه ریزی امری غیر قابل اجتناب است و این موضوع در پایان سال قیمت را افزایش می‌دهد.
 
 
نظر خود را ثبت نمایید
  • موارد زیر جهت نمایش تایید نخواهد شد:
  • ۱- در متن شماره همراه و آدرس الکترونیکی درج شود
  • ۲ - در متن از جملات و الفاظ غیر عرف استفاده شود
  • ۳ - متن انگلیسی یا پینگلیش تایپ شود
Copyright © 2006 - 2021 ITPNews.com