اپلیکیشن مایکوتوکسین

اپلیکیشن مایکوتوکسین
افلاتوکسین خطرناک ترین مایکوتوکسین برای انسان ها و حیوانات است. افلاتوکسین سرطان زا است و بیشتر موجب سرطان کبد می شود.
این سم قارچی سرطان زا در ذرت و دیگر دانه ها نیز یافت می شود.
افلاتوکسین مانند بسیاری از مایکوتوکسین ها در فصل گرما و آب و هوای خشک بیشتر رشد می کند. زمانی که هوا گرم می شود و آب به ذرت نمی رسد این گیاه خیلی سریع در معرض مایکوتوکسین قرار می گیرد.
افزایش خطر مایکوتوکسین در دانه های آمریکا باعث کاهش مصرف و ضرر اقتصادی کشاورزان می شود. به همین دلیل متخصصان علوم کامپیوتر اپلیکیشنی به نام "مایکوتوسین" طراحی کرده اند که به کشاورزان در مورد سلامت و امنیت دانه ها اطلاع می دهد. این برنامه با همکاری دپارتمان آسیب شناسی گیاهان دانشگاه آرکانزا و دپارتمان گیاه شناسی و آسیب شناسی گیاهان دانشگاه پوردو طراحی شده است.
اپلیکیشن مایکوتوکسین با یک جست و جوی ساده اطلاعات مهم و ضروری در مورد انواع آفت های مربوط به ذرت می دهد و باعث کاهش میزان خسارت به ذرت ها می رود. دستورالعمل ها و نکاتی که در این اپلیکیشن وجود دارد اطلاعات مفیدی به کشاورزان می دهد.
 
 
نظر خود را ثبت نمایید
  • موارد زیر جهت نمایش تایید نخواهد شد:
  • ۱- در متن شماره همراه و آدرس الکترونیکی درج شود
  • ۲ - در متن از جملات و الفاظ غیر عرف استفاده شود
  • ۳ - متن انگلیسی یا پینگلیش تایپ شود
Copyright © 2006 - 2020 ITPNews.com