اولین مرغداری مسجد سلیمان، خاموش شد - فیلم

دانلود
با قطع گاز و ایجاد مشکلات متعدد و عدم حمایت و برداشتن گام هایی برای حفظ تولید متاسفانه اولین مرغداری تاسیس شده در مسجد سلیمان چراغ هایش خاموش شد.
 
 
نظر خود را ثبت نمایید
  • موارد زیر جهت نمایش تایید نخواهد شد:
  • ۱- در متن شماره همراه و آدرس الکترونیکی درج شود
  • ۲ - در متن از جملات و الفاظ غیر عرف استفاده شود
  • ۳ - متن انگلیسی یا پینگلیش تایپ شود
Copyright © 2006 - 2020 ITPNews.com