اولویت با بازار غیررسمی نهاده هاست نه بازار رسمی

اولویت با بازار غیررسمی نهاده هاست نه بازار رسمی
رییس انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان گفت: با توجه به کمبود و کاهش عرضه نهاده‌های دامی در کشور متاسفانه بازار غیر رسمی به بازار رسمی ارجحیت پیدا کرده و فعالان اقتصادی نهاده‌های دامی مورد نیاز را با قیمت مصوب دریافت نمی‌کنند و همه این موارد منجر می‌شود محصولات پروتئینی تولیدی بیش از قیمت مصوب سازمان حمایت و تنظیم بازار کشور باشد و در بازار به فروش برسد.
مجید موافق قدیری در رابطه با تاثیر قیمت نهاده‌های مانند خوراک دام بر محصولات پروتئینی اظهار داشت: با توجه به اینکه 70 درصد از قیمت تمام شده محصولات پروتئینی مانند؛ شیر، گوشت و تخم مرغ  به خوراک دام مربوط می‌شود طبیعتا افزایش قیمت نهاده‌ها تاثیر مستقیم بر  قیمت تمام شده آن خواهد داشت.
رییس انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان ادامه داد: با توجه به کمبود و کاهش عرضه نهاده‌های دامی در کشور متاسفانه بازار غیر رسمی به بازار رسمی ارجحیت پیدا کرده و فعالان اقتصادی نهاده‌های دامی مورد نیاز را با قیمت مصوب دریافت نمی‌کنند و همه این موارد منجر می‌شود محصولات پروتئینی تولیدی بیش از قیمت مصوب سازمان حمایت و تنظیم بازار کشور باشد و در بازار به فروش برسد.
قدیری با اشاره به اینکه چنین موضوعی می‌تواند باعث به وجود آمدن آشفته بازار برای این محصولات شود در این زمینه ادامه داد: این موضوع طبیعتا باعث به هم ریختن بازار می‌شود که همین امر منجر به کاهش انگیزه تولیدکننده می‌شود ومنجر به کاهش سرمایه‌گذاری در صنعت پروتئین کشور خواهد بود. زیرا ما پیشتر چنین هشدارهایی را به سیاست گذاران و وزرات خانه‌های  اقتصادی  داده بوده‌ایم.  این هشدارها از آبان و آذر سال گذشته آغاز شده و این انتظار را داریم که بانک مرکزی اهتمام جدی در تامین و انتقال ارز برای وارد کنندگان بخش خصوصی در نظر بگیرد تا ورود نهاده‌های دامی به کشور سرعت بیشتری بگیرد تا کمبود در کشور جبران شود که اگر این اتفاق نیفتد متاسفانه در آینده‌ای نه چندان دور با بحران محصولات پروتئینی مانند شیر، گوشت و تخم مرغ مواجه خواهیم بود.
 
 
نظر خود را ثبت نمایید
  • موارد زیر جهت نمایش تایید نخواهد شد:
  • ۱- در متن شماره همراه و آدرس الکترونیکی درج شود
  • ۲ - در متن از جملات و الفاظ غیر عرف استفاده شود
  • ۳ - متن انگلیسی یا پینگلیش تایپ شود
Copyright © 2006 - 2020 ITPNews.com