اهمیت بلدرچین ژاپنی (Coturnix. Japonica) از نظر اصلاح نژاد دام

اهمیت بلدرچین ژاپنی (Coturnix. Japonica) از نظر اصلاح نژاد دام
اکثر بلدرچینهای اهلی ژاپنی از نوع بلدرچین وحشی ژاپنی مشتق شده اند که به یک گونه مشخص (Coturnix. japonica) تعلق دارند. اهلی کردن آنها در قرن پانزدهم در ژاپن، چین و کره شروع شد اما اهلی کردن بلدرچین معمولی (Coturnix. coturnix) در محل دیگری انجام گرفته است.
وتربی (1961) بیان کرد که بلدرچین اولین پرنده ای است که به دست بشر اهلی شده است ولی نتوانست مدرکی بر ادعای خود ارائه دهد. زونس (1963) خط تصویری از پادشاهان قدیمی مصر (2500 سال قبل از میلاد) را نشان داد که به نگهداری بلدرچین اشاره داشت. رومیها و یونانیها نیز بلدرچین را نگهداری می کردند، آنها بلدرچین را برای جنگیدن پرورش می دادند....
 
 
نظر خود را ثبت نمایید
  • موارد زیر جهت نمایش تایید نخواهد شد:
  • ۱- در متن شماره همراه و آدرس الکترونیکی درج شود
  • ۲ - در متن از جملات و الفاظ غیر عرف استفاده شود
  • ۳ - متن انگلیسی یا پینگلیش تایپ شود
Copyright © 2006 - 2019 ITPNews.com