اندازه‌گیری ماهانه مقدار تولید شیر گاو و گوشت گوساله

اندازه‌گیری ماهانه مقدار تولید شیر گاو و گوشت گوساله
به گزارش خبر گزاری ایمنا:
گاو و گوساله، مهم‌ترین گونه دام سنگین است که در کشور ما با هدف تولید شیر و گوشت قرمز پرورش داده می‌شود. سهم این نوع دام از تولید شیر بیش از ٩٠ درصد و از تولید گوشت قرمز، بیش از ٥٠ درصد است.
 با توجه به اهمیت این نوع دام در تأمین امنیت غذایی جامعه، طرح آمارگیری اندازه گیری ماهانه تعداد و تولیدات این نوع دام از دی ماه سال جاری در دستور کار مرکز آمار ایران قرار گرفته است.
مرکز آمار ایران به منظور تولید آمار به روز از فعالیت دامداری، اجرای طرح های آمارگیری سریع (Rapid Survey) را در دستور کار قرار داده تا با ارائه و تولید آمار بهنگام، علاوه بر کمک به برنامه ریزی برای توسعه زیربخش دامپروری، اطلاعات دقیقی برای مدیریت عرضه این محصولات با توجه به نیاز بازار فراهم سازد.
گاو و گوساله، مهم‌ترین گونه دام سنگین است که در کشور ما با هدف تولید شیر و گوشت قرمز پرورش داده می شود. سهم این نوع دام از تولید شیر بیش از ٩٠ درصد شیر و از تولید گوشت قرمز، بیش از ٥٠ درصد است. با توجه به اهمیت این نوع دام در تأمین امنیت غذایی جامعه، طرح آمارگیری اندازه گیری ماهانه تعداد و تولیدات این نوع دام از دی ماه سال جاری در دستور کار مرکز آمار ایران قرار گرفته است.
در این طرح که سمینار آموزشی آن به صورت مجازی در تاریخ ١٧ دی‌ماه سال‌جاری برگزار شد و اجرای آن از دهه آخر همین ماه آغاز خواهد شد، علاوه بر اطلاعات تعداد این نوع دام، تولیدات حاصل از این فعالیت شامل تعداد گوساله متولد شده، تعداد دام عرضه شده برای کشتار و مقدار تولید شیر نیز به صورت ماهانه برآورد و گزارش خواهد شد.
طرح‌های آمارگیری که به صورت نمونه گیری و با روش‌های مدرن آماری و استفاده از قابلیت‌های فناوری اطلاعات (شامل استفاده از نمونه موثر، جمع آوری کم هزینه داده‌ها، کنترل برخط صحت اطلاعات، استخراج سریع و انتشار به موقع نتایج) و توسط تیمی متشکل از متخصصان رشته‌های مختلف در مرکز آمار ایران (شامل مدیریت کشاورزی، دامپروری، آمار، اقتصاد، فناوری اطلاعات و نرم افزار) طراحی شده و مدیریت می‌شوند، عبارتند از:
- اندازه‌گیری ماهانه تعداد دام سبک (گوسفند و بز) که از مهر ماه سال ١٣٩٧ تا شهریور ١٣٩٨ به اجرا در آمد.
- اندازه‌گیری فصلی تعداد و تولیدات دام سبک (گوسفند و بز) که از آذر ماه سال ١٣٩٨ اجرای آن آغاز شده است.
- اندازه‌گیری ماهانه تعداد و تولیدات دام سنگین (گاو و گوساله) که از دی ماه سال جاری اجرا خواهد شد.

 
 
نظر خود را ثبت نمایید
  • موارد زیر جهت نمایش تایید نخواهد شد:
  • ۱- در متن شماره همراه و آدرس الکترونیکی درج شود
  • ۲ - در متن از جملات و الفاظ غیر عرف استفاده شود
  • ۳ - متن انگلیسی یا پینگلیش تایپ شود
Copyright © 2006 - 2023 ITPNews.com