انتخاب مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره شرکت پشتیبانی صنعت گوشت و مواد پروتئینی کشور

انتخاب مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره شرکت پشتیبانی صنعت گوشت و مواد پروتئینی کشور
تصویر:دکتر مسعود رسولی - مدیرعامل شرکت پشتیبانی صنعت گوشت و مواد پروتئینی کشور
دکتر مسعود رسولی - مدیرعامل شرکت پشتیبانی صنعت گوشت و مواد پروتئینی کشور اعلام کرد این شرکت با سرمایه گذاری کارخانجات صنعت گوشت و مواد پروتئینی کشور با هدف بهبود و شرایط تامین و عرضه گوشت و مرغ در سراسر کشور در جهت ارتقاء الگوی مصرف پروتئین با دیدگاه تغذیه ای، قیمت و کیفیت شروع به فعالیت خود نموده است.

رسولی عمده ترین اهداف این شرکت را به شرح ذیل دانست:
1- ترویج و تحکیم مشارکت، همکاری و تعاون عمومی
2- تامین نیازهای مشترک اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اعضاء انجمن صنعت گوشت و مواد پزوتئینی کشور وکمک به تحقق عدالت اجتماعی
3- رسالت اجتماعی و ملی از دیدگاه مشارکت در تامین امنیت بهداشت جامعه و حفظ محیط زیست
4- رسالت مبنی بر حداکثر استفاده از ظرفیت های موجود و ارتقاء سطح تولید
5- همکاری با دستگاه های دولتی جهت توزیع گوشت ، مرغ، و مواد پروتئینی

دکتر مسعود رسولی گفت: اولین پروژه این شرکت همکاری با دامداران و بازار مصرف می باشد و عرضه گوشت بصورت مستقیم از دامداری به واحدهای عرضه غرف میادین میوه و تره بار و صنف قصابی و بین شرکتهای قطعه بندی و بسته بندی کشور قرار می  دهد.

اعضای هیئت مدیره شرکت به شرح زیر می باشد:
جاب آقای بهزاد درخور رئیس هیئت مدیره
جناب آقای حسین شاه آبادی نایب رئیس هیئت مدیره
جناب آقای یوسف جلوخانی نیارکی منشی هیئت مدیره
جناب آقای سید مجید موسوی عضو اصلی هیئت مدیره
جناب آقای بهنام درخور عضو اصلی هیئت مدیره
جناب آقای عباس علیشیری عضو اصلی هیئت مدیره
جناب آقای سید اکبر میر احمدی عضو اصلی هیئت مدیره

رسولی در آخر عنوان کرد این شرکت آمادگی همکاری با تشکل های دامپروری و مرغداری و پرورشی ماهی و همچنین تامین کنندگان مواد مصرفی و ارائه دهندگان خدمات به این عرصه را دارد.
 
 
نظر خود را ثبت نمایید
  • موارد زیر جهت نمایش تایید نخواهد شد:
  • ۱- در متن شماره همراه و آدرس الکترونیکی درج شود
  • ۲ - در متن از جملات و الفاظ غیر عرف استفاده شود
  • ۳ - متن انگلیسی یا پینگلیش تایپ شود
Copyright © 2006 - 2021 ITPNews.com