امسال تولید گوشت قرمز توسط عشایر گلستان 10 درصد افزایش می یابد

امسال تولید گوشت قرمز توسط عشایر گلستان 10 درصد افزایش می یابد
رضا علیپوری روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: بارش های خوب در سال آبی جاری، سبب افزایش 20 درصدی تولید علوفه در مراتع استان گلستان شده است.
وی گفت: افزایش تولید علوفه در مراتع گلستان سبب افزایش 10 درصدی تولید گوشت قرمز توسط عشایر این درسال جاری می شود.
علیپوری اضافه کرد: درحال حاضر عشایر کوچنده کرد از دو استان خراسان شمالی و رضوی و نیز عشایر نیمه کوچنده ترکمن گلستان درمجموع 745 هزار راس دام سبک دارند که درسطح 350 هزار هکتار مراتع این استان چرا (تعلیف) می کنند.
وی تصریح کرد: عشایر کوچنده و نیمه کوچنده استان گلستان درسال 1394حدود شش هزار تن گوشت قرمز تولید کردند که بخش قابل توجه این تولیدات به دیگر استان های کشور صادر می شود.
هم اکنون جمعیت عشایر استان گلستان بر اساس سرشماری سال 1387 عشایر کشور، یک هزار و 552 خانوار ترکمن و یک هزار و 978 خانوار از کردهای خراسان شمالی و رضوی با مجموع جمعیت تقریبی 21 هزار نفر می باشد.
 
 
نظر خود را ثبت نمایید
  • موارد زیر جهت نمایش تایید نخواهد شد:
  • ۱- در متن شماره همراه و آدرس الکترونیکی درج شود
  • ۲ - در متن از جملات و الفاظ غیر عرف استفاده شود
  • ۳ - متن انگلیسی یا پینگلیش تایپ شود
Copyright © 2006 - 2020 ITPNews.com