اقداماتی در راستای مبارزه با آنفلوانزا

اقداماتی در راستای مبارزه با آنفلوانزا
جناب آقای دکتر تهرانی از دفتر بهداشت و مدیریت بیماری های طیور، زنبور عسل و کرم ابریشم ، در برنامه تصویری ”آنتن“ در خصوص  اقدامات انجام شده برای کنترل آنفلوانزا اظهار داشت: « خواسته ما در این سال ها همیشه این بوده است که هم در بخش روستایی و هم  در صنایع ، در اولین فرصت گزارش بیماری انجام شود تا بلافاصله پایش و اقدامات لازم صورت گیرد و اگر آلودگی در بخش های دیگر نیز وجود داشت ، مبارزه با آن آغاز شود و باید با توجه به ماهیت ویروس ، جلوی شیوع بیماری گرفته شود. هرچه زمان طولانی تر شود ، کار مشکل تر می شود. تصور کنید در یک واحد تخم گذار ، بیماری ای وجود دارد و این واحد تلفاتی دارد که آنها را گزارش نمی کند. در نتیجه این کارتن ها و تخم مرغ های آلوده با ماشین حمل آلوده به مناطق دیگر نیز منتقل می شوند و این آلودگی به صورت زنجیره وار ادامه پیدا می کند و این در نهایت به ضرر خود مرغدار است زیرا خودش نیز در زنجیره این صنعت قرار دارد. هدف ما ، کمک به صنعت و مرغدار است و اولین هدف ما ، دریافت این گزارشات اولیه است. »
وی افزود: « دومین اقدام ما این بوده است که زمان گرفتن گزارشات و آزمایش بر روی نمونه ها را به میزان زیادی کاهش داده ایم و آن را به کمتر از 24 ساعت رسانده ایم. اولین عملیات معدوم سازی ، متناسب با وسعت آن واحد صورت می گیرد. استاندارد کنونی از زمان پاکسازی و شست و شوی واحد تا پاکسازی کامل ، 42 روز است، به شرط آن که کانون آلوده دیگری وجود نداشته باشد. در شعاع 3 کیلومتری و سپس 10 کیلومتری ، نباید واحد آلوده ای وجود داشته باشد که این متناسب با استاندارد جهانی است. تردد نیز باید تحت کنترل قرار گیرد. واحدهای موجود در 10 کیلومتری نیز باید نظارت شوند و واحدهای گوشتی سریعا تخلیه شوند. هرگونه تلفات یا افت تولید باید نظارت شود و از کوچکترین تغییری ، نمونه گیری به عمل آید. با توجه به وسعت استان و شرایط موجود ، شعاع 3 تا 10 کیلومتری اعمال شده است. بعد از اتمام کار، صورت جلسه نوشته می شود تا پرداخت غرامت انجام گیرد. البته حتی در کشوری مثل آمریکا هم این گونه نیست که هر ساله 3.3 میلیارد دلار هزینه پرداخت شود. بلکه از تجربیات قبلی استفاده می کنند تا چنین خساراتی را مجددا متحمل نشوند.»
وی در پایان گفت: « صادرات ایران در سال گذشته تحت تاثیر این موضوع قرار گرفته است. باید تلاش کنیم تا با استفاده از تجربیات سال گذشته جهان ، از خسارات بیشتر جلوگیری نماییم.»

 
 
نظر خود را ثبت نمایید
  • موارد زیر جهت نمایش تایید نخواهد شد:
  • ۱- در متن شماره همراه و آدرس الکترونیکی درج شود
  • ۲ - در متن از جملات و الفاظ غیر عرف استفاده شود
  • ۳ - متن انگلیسی یا پینگلیش تایپ شود
Copyright © 2006 - 2021 ITPNews.com