افزایش 15 برابری تولید گوشت مرغ در 40 سال اخیر

افزایش 15 برابری تولید گوشت مرغ در 40 سال اخیر
تولید شیر کشور در سال ۵۷ برابر با دو هزار ۶۲۰ تن بوده که این رقم در سال ۹۷ به ۱۰ میلیون و ۷۰۰ هزار تن رسیده که افزایش ۴.۱ برابر داشته. تولید گوشت قرمز در سال ۵۷ هم به میزان ۳۹۰هزار تن بوده که در سال ۹۷به ۸۶۰هزار تن رسیده. همچنین گوشت مرغ در سال ۹۷برابر با ۱۶۰هزار تن بوده که در سال ۹۷ به دو میلیون و ۴۰۰هزار تن رسیده و افزایش۱۵ برابری داشته است.
معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی کشور با مقایسه پیشرفت‌های حاصل شده در بخش دامی طی ۴۰سال گذشته گفت: «تولید شیر کشور در سال ۵۷ برابر با دو هزار ۶۲۰ تن بوده که این رقم در سال ۹۷ به ۱۰ میلیون و ۷۰۰ هزار تن رسیده که افزایش ۴.۱ برابر داشته. تولید گوشت قرمز در سال ۵۷ هم به میزان ۳۹۰هزار تن بوده که در سال  ۹۷به ۸۶۰هزار تن رسیده. همچنین گوشت مرغ در سال ۹۷برابر با ۱۶۰هزار تن بوده که در سال ۹۷ به دو میلیون و ۴۰۰هزار تن رسیده و افزایش۱۵ برابری داشته است. تولید تخم مرغ به صورت سنتی و صنعتی در سال ۵۷ به میزان ۱۶۰هزار تن بوده که در سال ۹۷ به ۹۰۰هزار تن رسیده و رشد ۵.۶ برابری داشته. همچنین تولید عسل در سال ۵۷ به میزان ۶۶۰۰ تن بوده که این میزان به ۸۸هزار تن افزایش یافته است.»
مرتضی رضایی، در جمع خبرنگارانی که از شرکت تولید دامی اجداد سپیدان واقع در منطقه ورامین تهران بازدید کردند با اشاره به سرانه مصرف پروتئین ایرانیان در سال ۹۷افزود: «سرانه مصرف شیر ۱۱۵کیلوگرم، گوشت قرمز ۱۲کیلوگرم، مرغ ۲۹ کیلوگرم، تخم مرغ ۱۱ کیلوگرم و عسل یک کیلوگرم است. هر ایرانی در سال ۹۷ با احتساب واردات روزانه ۲۹.۵گرم پروتئین مصرف می‌کند. همچنین سرانه مصرف شیلات هر ایرانی در روز ۳۶گرم است.»
 
 
نظر خود را ثبت نمایید
  • موارد زیر جهت نمایش تایید نخواهد شد:
  • ۱- در متن شماره همراه و آدرس الکترونیکی درج شود
  • ۲ - در متن از جملات و الفاظ غیر عرف استفاده شود
  • ۳ - متن انگلیسی یا پینگلیش تایپ شود
Copyright © 2006 - 2020 ITPNews.com