افزایش 10 درصدی تولید گوشت قرمز و شیر در شهرستان اصفهان

افزایش 10 درصدی تولید گوشت قرمز و شیر در شهرستان اصفهان
رییس اداره تولیدات دامی اداره جهاد کشاورزی شهرستان اصفهان از افزایش 10 درصدی تولید گوشت قرمز و شیر در 9 ماهه سالجاری نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد.
ابراهیم صالحیان اظهار کرد: تولید مرغ گوشتی نیز حدود پنج درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد داشته است.
رییس اداره تولیدات دامی اداره جهاد کشاورزی شهرستان اصفهان افزود: تولید گوشت قرمز به هشت هزار و 250 تن و تولید شیر به 150 هزار تن رسیده است.
وی همچنین میزان تولید تخم مرغ در شهرستان اصفهان را 9 هزار و 375 تن ،میزان تولید عسل را 300 تن و میزان تولید ماهی را 400تن عنوان کرد.
وی تصریح کرد: میزان تولید تخم مرغ،تولید عسل و ماهی نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد چندانی نداشته است.
صالحیان همچنین افزایش قیمت تخم مرغ در روزهای اخیر را طبیعی عنوان کرد و گفت: افزایش تقاضا در فصل زمستان باعث گرانی فصلی تخم مرغ می شود که با گرمتر شدن هوا به قیمت طبیعی خود باز خواهد گشت.

 
 
نظر خود را ثبت نمایید
  • موارد زیر جهت نمایش تایید نخواهد شد:
  • ۱- در متن شماره همراه و آدرس الکترونیکی درج شود
  • ۲ - در متن از جملات و الفاظ غیر عرف استفاده شود
  • ۳ - متن انگلیسی یا پینگلیش تایپ شود
Copyright © 2006 - 2021 ITPNews.com