افزایش قیمت گوشت قرمز مقطعی است

افزایش قیمت گوشت قرمز مقطعی است
مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام از توزیع مرغ منجمد تنظیم‌بازاری به‌قیمت ۱۲هزار تومان خبر داد و گفت: افزایش قیمت گوشت قرمز نیز در بازار مقطعی است.
حسن عباسی معروفان مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام درباره اقدامات انجام‌شده برای تنظیم بازار مرغ و گوشت با توجه به افزایش تقاضای مردم در روزهای اخیر اظهار کرد: ذخایر استراتژیک مناسب و کافی از مرغ و گوشت توسط دولت ذخیره شده است تا در موارد لزوم در بازار عرضه شود.
وی افزود: با توجه به اینکه اکنون در ایام شب عید قرار داریم، تصمیم گرفته شده گوشت گوساله منجمد وارداتی در دو مرحله 20هزارتنی برای این ایام در بازار توزیع شود و در صورت لزوم اماکن توزیع مجدد این محصولات وجود دارد.
مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام ادامه داد: 10هزار تن از این محصول میان جامعه هدف شامل اعضای کمیته امداد و سازمان بهزیستی با قیمت 40 هزار تومان و 10 هزار تن نیز میان عموم مردم با قیمت 50 هزار تومان قرار می‌گیرد.
وی تصریح کرد: گوشت گوساله منجمد وارداتی به‌قیمت 38 هزار تومان در اختیار تعاونی‌های مصرف ادارات قرار می‌گیرد تا به‌قیمت 40 هزار تومان میان کارکنان‌شان توزیع شود.

 
 
نظر خود را ثبت نمایید
  • موارد زیر جهت نمایش تایید نخواهد شد:
  • ۱- در متن شماره همراه و آدرس الکترونیکی درج شود
  • ۲ - در متن از جملات و الفاظ غیر عرف استفاده شود
  • ۳ - متن انگلیسی یا پینگلیش تایپ شود
Copyright © 2006 - 2022 ITPNews.com