افزایش قیمت مرغ ناشی از افزایش قیمت مولفه‌های تولید است

افزایش قیمت مرغ ناشی از افزایش قیمت مولفه‌های تولید است
رئیس انجمن صنفی مرغداران گفت: در ده روز اخیر قیمت هر کیلوگرم مرغ زنده حدود ۷۰۰ تومان و مرغ گرم حدود ۱۰۰۰ تومان افزایش پیدا کرده که این موضوع ناشی از افزایش قیمت مولفه‌های تولید است.
حبیب اله اسداله نژاد اظهار داشت: در حال حاضر قیمت مرغ زنده به حدود ۱۳ هزار و ۵۰۰ تومان و مرغ گرم حدود ۱۹ هزار و ۵۰۰ تومان رسیده است که این میزان با نرخ مصوب ۱۵ تا ۱۵ هزار و ۵۰۰ تومانی تفاوت زیادی دارد.
وی افزود: نرخ مصوب حتی در صورت تامین نهاده‌های دامی از سوی دولت هم کارشناسی شده نیست و مورد قبول واحد‌های تولیدی نمی‌باشد چرا که حتی حداقل‌ها در آنالیز قیمت رعایت نشده است ضمن اینکه دستگاه‌های مذکور تامین نهاده‌های دامی تا امروز نتوانسته حتی نیمی از نهاده‌ها را به قیمت مصوب تامین کند و میزانی هم که تامین شده پس از زمان جوجه ریزی بوده یعنی واحد‌ها تولید را انجام دادند و بعد نهاده تامین شده است.اسداله نژاد خاطرنشان کرد: زمانی می‌توان انتظار داشت که نرخ مرغ در بازار به نرخ مصوب نزدیک شود که نهاده‌های دامی تولید با قیمت مصوب توسط دولت تامین شود در غیر این صورت قیمت منطقی مرغ با توجه به افزایش قیمت مولفه‌های تولید همین میزان فعلی است.
رئیس انجمن صنفی مرغداران گفت: در حال حاضر سویا در بازار آزاد ۷ هزار و ۵۰۰ تومان، ذرت ۲ هزار و ۷۰۰ تومان و دان آماده مرغ هم با قیمت ۵ هزار و ۱۰۰ تومان عرضه می‌شود و با جمیع جهات اگر قیمت مولفه‌های تولید بر قیمت تمام شده لحاظ کنیم نرخ مرغ همین میزان می‌شود که در حال عرضه است.
اسداله نژاد تاکید کرد: انتظار تولید کنندگان این است که دولت در تامین نهاده‌های دامی و یا تخصیص ارز برای ترخیص نهاده‌ها تسریع ایجاد کند تا نهاده‌ها با نرخ مصوب و در زمان مناسب به دست تولید کنندگان برسد تا به این ترتیب قیمت تمام شده کاهش پیدا کرده و مرغ با قیمت مناسب به دست مصرف کنندگان برسد.
وی تصریح کرد: اگر قیمت مولفه‌ها کمتر نشود و نهاده‌ها به حال خود رها شوند و تولید کنندگان همچنان مجبور باشند نهاده‌ها را از بازار آزاد تامین کنند این موضوع باعث آن می‌شود که تولید کنندگان به سمت ورشکستگی بروند و همین افزایش نامتعارف قیمت مرغ را در بازار شاهد باشیم.
وی با اشاره به اینکه در همین یک هفته اخیر قیمت سویا در بازار آزاد که از نهاده‌های اصلی پرورش مرغ است از ۷ هزار تومان به بیش از ۷ هزار و ۵۰۰ تومان رسیده اظهار داشت: تولید کنندگان ۶۰ تا ۷۰ درصد سویای مورد نیاز خود را در حال حاضر از بازار آزاد تامین می‌کنند و بدون شک افزایش قیمت مرغ از همین افزایش قیمت مولفه‌های تولید است.
 
 
نظر خود را ثبت نمایید
  • موارد زیر جهت نمایش تایید نخواهد شد:
  • ۱- در متن شماره همراه و آدرس الکترونیکی درج شود
  • ۲ - در متن از جملات و الفاظ غیر عرف استفاده شود
  • ۳ - متن انگلیسی یا پینگلیش تایپ شود
Copyright © 2006 - 2021 ITPNews.com