افزایش قیمت مرغ به دلیل افزایش قیمت نهاده‌ صحت ندارد

افزایش قیمت مرغ به دلیل افزایش قیمت نهاده‌ صحت ندارد
پرویز اوسطی گفت: افزایش قیمت مرغ به دلیل افزایش قیمت نهاده‌های دام و طیور صحت ندارد بلکه نهاده به مقدار کافی در داخل کشور موجود است.
پرویز اوسطی عضو کمیسیون کشاورزی آب و منابع طبیعی مجلس، اظهار داشت: افزایش قیمت مرغ به دلیل افزایش قیمت نهاده‌های دام و طیور صحت ندارد بلکه نهاده به مقدار کافی در داخل کشور موجود است.
عضو کمیسیون کشاورزی آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی افزود: مشکلی از نظر تنوع، نوع نهاده‌های مورد نیاز و نیز از نظر وزنی وجود ندارد.
اوسطی با بیان اینکه این فضاسازی هایی که در این رابطه وجود دارد، گفت: وزارت جهاد کشاورزی در این راستا مراقبت می‌کند و مشکلی نخواهیم داشت.
وی درباره افزایش چند هزار تومانی قیمت مرغ تصریح کرد: گاهی نوسانات مقطعی وجود دارد و ممکن است در روزهای آینده این افزایش قیمت‌ها نیز جبران می‌شود.
عضو کمیسیون کشاورزی آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی درباره مشکلات موجود در حوزه نهاده های دام و طیور افزود: در ابتدا مشکلاتی از نظر تامین نهاده های دام و طیور وجود داشت که ساماندهی شد.
وی بیان کرد: در اوایل سال قبل غفلت شد و ثبت سفارشات، خرید و تخصیص ها انجام نشد که همین نوساناتی را ایجاد کرد.
اوسطی گفت: در حال حاضر نهاده های دام و طیور به قدر کافی وارد شده و جوجه ریزی تحت مراقبت وزارت جهاد کشاورزی قرار دارد، تولید نیز ادامه دارد.
وی عنوان کرد: در صورتی که نابسامانی هایی در حوزه افزایش قیمت مرغ ایجاد شود کمیسیون کشاورزی به این موضوع ورود خواهد کرد که البته شواهد نشان می‌دهد این شرایط پیش نمی آید.
 
 
نظر خود را ثبت نمایید
  • موارد زیر جهت نمایش تایید نخواهد شد:
  • ۱- در متن شماره همراه و آدرس الکترونیکی درج شود
  • ۲ - در متن از جملات و الفاظ غیر عرف استفاده شود
  • ۳ - متن انگلیسی یا پینگلیش تایپ شود
Copyright © 2006 - 2022 ITPNews.com