افزایش صادرات گوشت گوساله بریتانیا

افزایش صادرات گوشت گوساله بریتانیا
بریتانیا در ماه فوریۀ گذشته 10500 تن صادرات گوشت گوسالۀ تازه و منجمد داشت که در مقایسه با تاریخ مشابه سال گذشته 54 درصد افزایش داشته است که بالاترین رقم صادرات ماه فوریه از سال 2011 میلادی تاکنون است.

بر طبق اظهارات "انجمن توسعۀ کشاورزی" این رشد به دنبال افزایش لاشه های گوشت تازه به ویژه برای صادرات به فرانسه بوده است که رشد چشمگیری را در مقایسه با سال گذشته شاهد بوده است. 
همچنین صادرات فیلۀ گوشت گوساله به فرانسه و ایرلند نیز رشد و افزایش داشته است. 
از سوی دیگر، صادرات گوشت تازه و منجمد به هلند نیز با رشد قابل توجهی روبرو شد که در مقایسه با سال پیش تقریباً دو برابر شده است. 

در فوریۀ 2021 میلادی و به دنبال برگزیت، صادرات گوشت گوسالۀ بریتانیا به طرز بی سابقه ای کاهش یافت. "انجمن توسعۀ کشاورزی" اذعان می دارد که یکی از دلایل افزایش صادرات 2022 به دلیل فائق آمدن بر شوک حاصل از برگزیت است. 

در دو ماهۀ اول سال 2022 حجم صادرات در مجموع به 17700 تن رسید که 55 درصد در مقایسه با سال گذشته رشد داشته است. ارزش پولی این صادرات به 66.9 میلیون پوند می رسد. 

افزایش بی سابقۀ واردات 
آمار و ارقام واردات حاکیست که بریتانیا در ماه فوریه سال جاری 39200 تن واردات گوشت گوساله داشته است که در مقایسه با فوریۀ 2021 میلادی 3 برابر شده و در طی 20 سال گذشته هم بی سابقه بوده است.      
 
 
نظر خود را ثبت نمایید
  • موارد زیر جهت نمایش تایید نخواهد شد:
  • ۱- در متن شماره همراه و آدرس الکترونیکی درج شود
  • ۲ - در متن از جملات و الفاظ غیر عرف استفاده شود
  • ۳ - متن انگلیسی یا پینگلیش تایپ شود
Copyright © 2006 - 2022 ITPNews.com