افزایش جوجه ریزی در مرغداری‌های مازندران

افزایش جوجه ریزی در مرغداری‌های مازندران
مدیرکل جهاد کشاورزی مازندران: رکورد ۱۰ ساله جوجه ریزی در واحد‌های مرغداری استان شکسته شد.

مدیرکل جهاد کشاورزی مازندران با بیان اینکه ۱۴ میلیون و ۶۰۰ هزار قطعه جوجه ریزی در دی ماه امسال گفت: با این میزان جوجه ریزی، رکورد ۱۰ ساله جوجه ریزی در واحد‌های مرغداری استان شکسته شد.

شهیدی فر از افزایش جوجه ریزی نژاد آرین در مقایسه با دوره گذشته خبر داد و افزود: تا ۴۵ روز آینده نگرانی خاصی برای تامین مرغ استان و پایتخت نداریم.

فرمانده قرارگاه امنیت غذایی جهاد کشاورزی مازندران گفت: این استان نقش بسیار تعیین کننده‌ای در تامین مرغ تهران دارد.

او خواستار حضور پررنگ‌تر مدیران جهاد کشاورزی و مسوولان مراکز جهاد کشاورزی برای نظارت و پایش بازار محصولات کشاورزی تا سطح روستا‌های استان شد.
 
 
نظر خود را ثبت نمایید
  • موارد زیر جهت نمایش تایید نخواهد شد:
  • ۱- در متن شماره همراه و آدرس الکترونیکی درج شود
  • ۲ - در متن از جملات و الفاظ غیر عرف استفاده شود
  • ۳ - متن انگلیسی یا پینگلیش تایپ شود
Copyright © 2006 - 2022 ITPNews.com