به دنبال تب خوکی افریقایی؛
افزایش جهانی تقاضا برای گوشت مرغ

ندا ترابی
بخش بین الملل ITPNews
۹۸/۰۹/۱۰
افزایش جهانی تقاضا برای گوشت مرغ
طبق گزارشات Rabbobank به دنبال شیوع تب خوکی افریقایی و کاهش ذخائر، احتمال دارد تقاضا برای گوشت مرغ به صورت کوتاه مدت بالا رود. بنابراین تأثیراتی که این اتفاق بر روی بازار مرغداری خواهد گذاشت زودگذر و محدود خواهد بود؛ طبق گزارشات فصلی مرغداری، گزارش مربوط به فصل چهارم سال 2019 حاکیست بهای گوشت تیرۀ مرغ افزایش و گوشت سینۀ مرغ کاهش می یابد.
طبق اظهارات Nan-Dirk Mulder تحلیلگر ارشد بازار پروتئین حیوانی : "انتظار می رود که به دنبال شیوع بیماری تب خوکی افریقایی و تبعات آن در این بازار، افزایش قیمت و جایگزینی تقاضا، نوعی وارونگی در بازار مرغداری را شاهد باشیم. با اینحال بایستی این را هم بگویم که این تغییرات در بازار جهانی مرغداری محدود و برای مدت کوتاهی خواهد بود."
این گزارش همچنین برخی مسائل مهم و نگران کنندۀ دیگری در بر داشت که از آن جمله عرضۀ بیش از حد کالا و مازاد در بسیاری از بازارهای جهان مثل اتحادیۀ اروپا، امریکا، و افریقای جنوبی می باشد. تنها کشورهای چین، مکزیک و برزیل (به دلیل کاهش عرضه و بهبود وضعیت صادرات) عملکرد بهتری خواهند داشت. بنابراین در نیمۀ دوم سال میلادی، عرضۀ منظم تر می تواند معیاری برای برگشت به سودآوری در صنعت مرغداری جهان تلقی گردد.
عمدۀ واردات چین شامل گوشت تیره رنگ مانند ران و بال هاست. گوشت سینه معمولاً در چین مورد استقبال قرار نمی گیرد و اگرچه ممکن است که تقاضا برای گوشت سینۀ داخلی افزایش یابد اما در معاملات جهانی به این صورت نیست چرا که تفاوت پول آن نیز زیاد است.
کشورهای چین و ویتنام که این بیماری در آنها شایع است شاهد بهتر شدن قیمت گوشت های تیره رنگ خواهند بود اما اندک بودن تقاضای جهانی برای گوشت سینه مهم ترین نگرانی شرکت هایی است که در سطح جهانی هستند چرا که از نظر بسیاری صنایع، بخش سودآور همین است.
بر طبق این گزارش، تمرکز عمدۀ شرکت های جهانی بایستی بر روی احیاء و بازگرداندن پایه های اساسی صنعت مرغداری از طریق رشد عرضۀ منظم در طی ماههای آتی باشد. 
 
 
نظر خود را ثبت نمایید
  • موارد زیر جهت نمایش تایید نخواهد شد:
  • ۱- در متن شماره همراه و آدرس الکترونیکی درج شود
  • ۲ - در متن از جملات و الفاظ غیر عرف استفاده شود
  • ۳ - متن انگلیسی یا پینگلیش تایپ شود
Copyright © 2006 - 2020 ITPNews.com