افزایش تقاضا برای صدور پروانه تولید مرغ بدون آنتی‌بیوتیک

افزایش تقاضا برای صدور پروانه تولید مرغ بدون آنتی‌بیوتیک
رئیس دامپزشکی شهرستان بهار از افزایش تقاضا برای صدور پروانه تولید مرغ بدون آنتی‌بیوتیک در شهرستان بهار خبر داد.
بهزاد صادقی از افزایش تقاضا برای صدور پروانه تولید مرغ بدون آنتی بیوتیک در شهرستان بهار خبرداد.
وی اظهار داشت: با توجه به وجود بیشترین تعداد واحد پرورش طیور صنعتی استان همدان در شهرستان بهار و همچنین شرایط مطلوب بهداشتی این واحدها و سالم تر بودن این تولیدات، تقاضا برای دریافت پروانه و تولید این محصولات افزایش یافته است.
صادقی عنوان کرد: کارشناسان دامپزشکی در اسرع وقت و پس از دریافت تقاضای مرغداران از محل بازدید کرده و ضوابط و دستورالعمل های سازمان در حوزه صدور پروانه تولیدمرغ بدون آنتی بیوتیک را در محل بررسی کرده و در صورت تأیید؛ پروانه تولید مرغ بدون آنتی بیوتیک برای واحد صادر می شود.
 
 
نظر خود را ثبت نمایید
  • موارد زیر جهت نمایش تایید نخواهد شد:
  • ۱- در متن شماره همراه و آدرس الکترونیکی درج شود
  • ۲ - در متن از جملات و الفاظ غیر عرف استفاده شود
  • ۳ - متن انگلیسی یا پینگلیش تایپ شود
Copyright © 2006 - 2021 ITPNews.com