افزایش تعداد کارخانه های خوراک و کاهش هزینه های مربوط به آن

افزایش تعداد کارخانه های خوراک و کاهش هزینه های مربوط به آن
افزایش تعداد کارخانه های خوراک و کاهش هزینه های جهانی آن! " این جمله، نتیجه کلی تحقیقات جهانی در مورد خوراک بوده که توسط شرکت Alltech انجام شده است.
قیمت خوراک در سال 2017، تغییر چندانی نداشته است که این امر از نظر بعضی، مثبت تلقی می شود. قطعاً این ثبات قیمت برای تولید کنندگان شیر، گوشت و تخم مرغ خوب بوده است زیرا هزینه های خوراک، با قیمت پروتئین های غلات و گیاهی، ارتباطی تنگاتنگ دارد.

سالی قوی برای خوراک خوک
آلتک در ارزیابی ای که از هزینه خوراک نهایی خوک، مرغ های تخم گذار و مرغ های گوشتی داشته، این خوراک را بر اساس همگنی نسبی فرمولاسیون جهانی آن ها مقایسه نموده است. هزینه خوراک نهایی خوک، از متوسط جهانی در سال 2016، حدود 2 درصد بالاتر بوده است. با توجه به این که تولید خوراک خوک تقریبا 5.54 درصد بالاتر بوده است، می توان گفت که امسال سال خوبی برای این بخش از صنعت بوده است. صنعت طیور تخم گذار، فقط 1 درصد رشد داشته اما این میزان به دلیل کاهش 1.7 درصدی هزینه های خوراک، ثابت باقی مانده است. هزینه های تولید خوراک نهایی برای مرغ های گوشتی در جهان، 14 درصد افزایش داشته در حالی که رشد خود این صنعت، زیر 3 درصد بوده است. پایین بودن هزینه های خوراک، می تواند موجب کاهش قیمت جوجه و تخم مرغ برای مصرف کننده باشد.

کاهش هزینه های خوراک
اگرچه هزینه متوسط جهانی خوراک از سال 2016 تا 2017 تغییر زیادی نداشته است؛ اما بعضی از کشورها، نوسانات عظیمی را در این زمینه تجربه کرده اند. کشورهای آلمان و بلغارستان، شاهد افزایش در قیمت خوراک نهایی بودند. از سوی دیگر، بعضی کشورهای آمریکای لاتین، شاهد کاهش قیمت خوراک بوده اند. برزیل، پرو، شیلی، پاراگوئه، جامائیکا و کاستاریکا نیز شاهد کاهش هزینه های خوراک نهایی بوده اند. این هزینه در بسیاری از کشورهای آفریقایی مانند نیجریه و کامرون، به بالاترین میزان خود یعنی 700 دلار رسیده است.

افزایش تعداد کارخانه های خوراک
در سال 2017، 31627 کارخانه خوراک در جهان وجود داشته است. این تعداد کارخانه نسبت به سال 2016 که تعداد کارخانه ها 30090 بوده، افزایش داشته است. تقریباً در همه مناطق، تعداد کارخانه های خوراک در سال گذشته، افزایش یافته است. البته آفریقا با کاهش تعداد کارخانه خوراک مواجه شده و تعداد کارخانه های این قاره از 2081 در سال 2016، به 2068 در سال 2017 رسیده است.

 
 
نظر خود را ثبت نمایید
  • موارد زیر جهت نمایش تایید نخواهد شد:
  • ۱- در متن شماره همراه و آدرس الکترونیکی درج شود
  • ۲ - در متن از جملات و الفاظ غیر عرف استفاده شود
  • ۳ - متن انگلیسی یا پینگلیش تایپ شود
Copyright © 2006 - 2020 ITPNews.com