افزایش انتظارها برای افت سطح زیر کشت ذرت در آمریکا

افزایش انتظارها برای افت سطح زیر کشت ذرت در آمریکا

قیمت پایین و بارندگی بیش از حد، انتظارها برای کاهش میزان کشت ذرت ایالت متحده را به شدت بالا برده و پتانسیل افت سطح زیر کشت ذرت را نیز تقویت کرده است.به گزارش اقتصادنیوز، قیمت پایین و بارندگی بیش از حد، انتظارها برای کاهش میزان کشت ذرت ایالت متحده را به شدت بالا برده است و در عین حال پتانسیل افت سطح زیر کشت ذرت را نیز تقویت کرده است.
شروع قدرتمند و سریع کشت ذرت در ایالات متحده آمریکا این احتمال را تقویت کرد که پیش‌بینی وزارت کشاورزی این کشور مبنی بر افت 1.4 میلیون هکتاری سطح زیر کشت ذرت در سال زراعی جاری به واقعیت نپیوندد. اما این خوش‌بینی بعد از آنکه بارندگی اجازه ادامه پروسه کشت در برخی از ایالات مانند کانزاس و میسوری را نداد از بین رفت. سرعت کشت ذرت به میزان کمتر از حد متوسط کاهش یافته و در همین حال با تمام شدن زمان کشت و کاهش هر چه بیشتر قیمت ذرت توجه کشاورزان به این گیاه نیز کاهش خواهد یافت.کاشت با تاخیر ذرت ریسک کاهش بارندگی و افزایش بیش از حد دما، که منجر به افت کیفیت محصول نهایی می‌شود را افزایش می‌دهد.تد سیفرد دست‌اندر کار بازار محصولات کشاورزی می‌گوید: کاهش قیمت ذرت در این سال برخی ابهامات را در مورد ادامه کشت ذرت به وجود آورده است. او ادامه می‌دهد: باران‌های سنگین منجر شده است تا برخی مناطق مانند میسوری و کانزاس دیگر نتوان به کشت بیشتر اندیشید. 

 
 
نظر خود را ثبت نمایید
  • موارد زیر جهت نمایش تایید نخواهد شد:
  • ۱- در متن شماره همراه و آدرس الکترونیکی درج شود
  • ۲ - در متن از جملات و الفاظ غیر عرف استفاده شود
  • ۳ - متن انگلیسی یا پینگلیش تایپ شود
Copyright © 2006 - 2020 ITPNews.com